Er moet veel geld bij Porthos

MIDDELBURG Porthos is te klein voor haar taak en te groot voor het gemeentehuis Veere. Er moet dik geld bij. 

Het zorgloket voor de drie Walcherse gemeenten heeft een acuut probleem: in januari lopen de tijdelijke contracten van de ingehuurde extra 15 mensen af en die mogen door de nieuwe Wet werk en zekerheid niet nog eens verlengd worden. Die vijftien mensen zijn hard nodig om alle zorgvragen te kunnen verwerken. Er moet veel geld bij. En eigenlijk nog veel meer mensen.

De Walcherse gemeenten hebben hun nieuwe zorgtaken te goedkoop willen organiseren. Dat oordeel klonk dinsdag door bij de Regionale Commissie waarin de drie gemeenteraden de zorg bespreken. Veere en Porthos zelf hebben onderzoeksbureau BMC Advies gevraagd de organisatie te onderzoeken. De dienstverlening stemt tevreden, maar de bedrijfsvoering schiet op alle fronten te kort, is het oordeel. De gemeenten hebben het loket voor zorg, Wmo-ondersteuning en jeugdzorg twee jaar geleden ingericht met het idee dat de zorgvragen in het begin heel omvangrijk zouden zijn maar daarna zou normaliseren. Met tijdelijk in te huren mensen zou de organisatie met 60 hele banen moeten draaien, waarvan 45 op het hoofdkantoor in Domburg.

De werklast wordt echter niet minder. Voor de 30.000 zorgvragen die de 114.000 Walchernaren jaarlijks hebben, zijn tachtig mensen nodig, stelt BMC. 

Porthos woont in bij de gemeente Veere op het gemeentehuis in Domburg. Dat zit niet lekker: Porthos is, zeker met tachtig mensen, te groot voor de Veerse ambtelijke staf van 140 mensen.  Bovendien is op het Veerse gemeentehuis onduidelijk wie eindverantwoordelijk is voor de instelling: de gemeentesecretaris of de intergemeentelijke stuurgroep.

De Walcherse raden wordt dezer weken om fors geld gevraagd. Het college van Vlissingen wil 400.000 euro extra uittrekken voor extra personeel. Veere en Middelburg willen er nog geen bedrag aan hangen.   

poll

Ik hou van het Zeeuwse meisje

Ik hou van het Zeeuwse meisje

  • Eens (74%)
  • Oneens (26%)
320 stemmen