Enduris verliest zaak over kabeltaks Hulst

Harmen van der Werf

HULST Enduris, voorheen Delta Netwerkbedrijf, heeft een rechtszaak over de invoering van kabelbelasting door de gemeente Hulst verloren.

De uitspraak komt niet als een verrassing. Waterschap Scheldestromen voerde eerder al een kabelbelasting in. Delta NV tekende daar in 2009 zonder succes bezwaar tegenaan.

De gemeente Hulst meldt 'uitermate tevreden' te zijn met de uitspraak. Enduris kan nog in hoger beroep gaan. Het netwerkbedrijf heeft daarvoor nog enkele weken en beraadt zich daarop.

In 2015 voerde Hulst als eerste Zeeuwse gemeente een belasting op kabels, leidingen en buizen in. De gemeente zat met een tekort, onder meer omdat de winstuitkering van het kwakkelende nutsbedrijf Delta grotendeels was weggevallen. De jaaropbrengst is door Hulst begroot op 800.000 euro, waarvan Enduris ruim de helft moet ophoesten. 

De extra lasten worden door Enduris omgeslagen over alle Zeeuwen. Waterbedrijf Evides slaat alleen inwoners van Hulst ervoor aan. 

Alle andere Zeeuwse gemeenten volgden in 2016 het voorbeeld van Hulst. Zij lopen echter de kans dat zij deze nooit mogen innen. Bij de Tweede Kamer ligt een wetsontwerp dat het heffen van kabelbelasting verbiedt, omdat die voor burgers te ondoorzichtig is. Alleen gemeenten die de taks al in 2015 kenden, mogen die nog tien jaar heffen. In Zeeland geldt dit alleen voor Hulst.

poll

Ik wil nooit een automaat

Ik wil nooit een automaat

  • Eens (23%)
  • Oneens (77%)
60 stemmen