Eenzaam baggeren voor de boeren

LEEUWEDORP - Eeuwenlang was het een druk bevaren zeearm. Vrachtschepen baanden zich op de Schenge tussen de eilanden Wolphaartsdijk en Zuid-Beveland een weg naar de haven van Goes. 

Op de Westerschenge, één van de overgebleven restanten, is sinds een paar weken weer scheepvaart te bespeuren. Een baggerbootje, dat met een grote telescoopkraan te water is gelaten, kruipt langzaam maar zeker door de kreek. Niet om de doorvaart naar Goes te herstellen, maar om er voor te zorgen dat aardappels, uien en tarwe tijdens hevige regenval niet verzuipen.

De Westerschenge is voor de zeevaart nutteloos, maar voor boeren in de wijde omtrek van Lewedorp nog van groot belang. Alle slootjes in het gebied komen uiteindelijk uit op de kreek. Vanaf daar wordt het water via gemaal De Piet in het Veerse Meer gepompt. Om er voor te zorgen dat het water vlot naar het gemaal stroomt, moet de kreek worden uitgebaggerd. ,,Vooral bij westenwind, zoals nu, heeft het water moeite het gemaal te bereiken”, zegt Janneke La Gasse van het waterschap, wijzend op de golfjes.

Aan de kreek zelf is over vijf maanden nauwelijks te zien dat er 160.000 kubieke meter is weggebaggerd. Pal daarnaast, waar het baggerslib met buizen in bassins wordt gespoten, des te meer. Voor het baggeren begon, heeft de aannemer twintig centimeter van de akkers langs de Schengeweg geschraapt. Met die grond zijn rechthoekige vakken gemaakt. Die bassins worden nu via een persleiding één voor één gevuld. 

,,Er gaat zo’n 75 centimeter baggerslib in. Als het helemaal is opgedroogd, blijft daar dertig, veertig centimeter van over en wordt het weer afgedekt met de korenlaag”, vertelt opzichter Joop Wild van het waterschap.

Bij één van de bakken ligt het bewijs dat hier ooit een zeearm stroomde open en bloot. Het zand zit vol met schelpen van kokkels, oesters en mossels die in het water leefden. Het goed verdelen zand over de bassins is één van de uitdagingen voor de aannemer, vertelt Joop Wild. ,,Vooraf is ook nog bekeken of het zand kon worden verkocht, maar dat bleek gezien de beperkte hoeveelheid niet rendabel te zijn.”

Op naar de andere kant van de honderden meters lange pijp. Dat de Westerschenge behoorlijk ondiep is, blijkt als baggeraar Jelle van aannemingsbedrijf J.P. Schilder in een klein, vierkant sloepje naar de baggerlocatie vertrekt. Zwarte wolken verschijnen aan het wateroppervlakte, de schroef van de buitenboordmotor ploegt door de bodem om los te komen. ,,Je kunt hier gewoon staan, het is maar zo’n vijftig centimeter diep. Wij baggeren de kreek uit tot ongeveer twee meter diepte”, vertelt Jelle.

Na een kleine kilometer meter varen doemt de Marioniek, een cutterzuiger uit 1974, op. Het kleine stuurhutje op het bonkige vaartuig is het domein van Jelle. Met een paar hendels bedient hij de baggerkop, op een beeldscherm wordt dankzij een gps-zender de positie en diepte nauwkeurig weergegeven. ,,Voordat het slib wordt opgezogen, snijdt een speciale kop de bodem los. De bodem is in de loop van de jaren keihard geworden.”

De Westerschenge is een stil gebied. Er lopen geen openbare wegen langs. ,,Er zijn dagen dat je hier helemaal niemand ziet. Wel zwommen er laatst twee hertjes vlak voor zuigkop.” Eentonig is het werk zeker niet, vindt Jelle. Met een autoradio, smartphone en koffiezetapparaat in het kleine stuurhutje komt hij goed de dag door. En omdat regelmatig de persleiding moet worden verlegd en andere klussen moeten worden gedaan is elke dag anders, zegt hij.

De gekleurde blokjes op zijn scherm geven aan welk deel al is gebaggerd. ,,Ongeveer tien procent is nu gedaan. In april moet alles af zijn. Alleen ga ik dat niet redden, dus komt er over twee weken nog een tweede boot bij.” Die neemt het diepere en bredere deel richting het gemaal voor z’n rekening. 

Jelle werkt westwaarts. ,,Het water wordt steeds smaller en dichter begroeid met riet. Delen van dat riet worden weggehaald en weer herplant.” Het allerlaatste stuk wordt vanaf de kant gebaggerd. ,,De kreek loopt helemaal door tot aan de autosloperij bij Eindewege.”

De brede rietkragen zijn waardevol voor de natuur en zorgen tegelijk voor een stevige oever. Een stuk oever van een kilometer lang is niet begroeid en wordt verstevigd met grove zwarte stenen en een scherm van doek en houten planken. Jelle: ,,De boeren hier hebben ons al veel succes daarmee gewenst. Jarenlang hebben daar alle puin die de kwijt moesten gestort.”

poll

Wie of wat Zwarte Piet is, maakt mij geen bal uit

Wie of wat Zwarte Piet is, maakt mij geen bal uit

  • Eens (85%)
  • Oneens (15%)
757 stemmen