Volledig scherm

Een woste voe St. Clara (audio)

Zachtjesan bin me an vekantie toe. Mocht je van plan weze om thuus te bluven dan è ‘k een tip voe je. Goed om j’n eigen lekker thuus te vermaeken. Je ei wè een computer noadig, wan je mô op internet kunne kieke.

Misschien ei je wè es ehoare van P.J.Meertens. Meertens (1899 - 1985) was een Middelburger en een belangriek taal- en letterkundige. Die was oprichter van het bureau voe dialectologie, volkskunde etc. Dat eêt ok naè um: het Meertensinstituut in Amsterdam.

Daè ka je ontiegelijk vee vinde over van vanaolles en nog wat: dialecten, naemen, volksverhalen, liedjes, bedevaertsplekken en beschermheiligen enz. En in aol die ‘banken’ mie gegevens ka je dus vrieëlijk rondneuze. Het gaèt in aolle banken om duzende en duzende vèzen, verhalen en andere gegevens. Onuutputtelijk, zeker goed voe veêrtien daegen lank snuffelplezier.
Ik kwam ‘r op toen a ‘k een middeltje zocht tegen roos in m’n aer. In de beschermheiligenbank vond ik a je dan naè Yese kon gae om in de kerke St. Marcoen an te roepen en dan was je ‘r vanaf. Daè staè nie bie of a dat nog aoltied geldt, mae te proberen is ‘t. Je pakt de fiets en probeert het is uut. Moai weer is dan wè belangriek, mae daè e`je dan St. Clara voe. Vroeger zeie ze a je goed weer wil è, op bevoorbeeld je bruloft, dan most je een woste stiere naè St. Clara. Je brocht of stierd’n dan een lekkere woste naè ‘t kloaster van de Clarissen. Volgens de ‘bank’ wier St. Clara op vee plekken in de provincie vereêrd. In Aardenburg bevoorbeeld, mae in Axel zurgd’n Sint Catharina voe goed weer. In Lamswaerde wier de Heilige Cornelius anbede deur mensen die a problemen ao mie d’r guus omda ze de stupen ao. In Eintjeszand zurgd’n de H. Anthonis-Abt da je verke het jaer goed deurkwam. De mensen gienge d’r zelfs voe van Kwaedamme naè Eintjeszand. ‘k Dienke nie a j’r nog terecht kan, wan de kerke is noe gewijd an St. Blasius. De Blasiuszegen is nog actueel. Die bescherm je tegen keelpiene.
Vadder ka je nog es kieke wat voe bedevaertsplekken d’r were in de provincie. Ik kwam terecht’n in Dreischor. St. Adrianus wier daè vereêrd. De bank vermeldt dat er minstens onderd jaer bedevaerten ondernomen bin naè Adriaan. Op 19 oktober 1498 veroordeêld’n het gerecht van Zierikzeê Scoen Cornelis de soutdrager en Lievine, z’n vrouwe, wegens schelden, toet het ondernemen van een bedevaert: Scoen naè St. Adriaan in Geraardsbergen (B) en Lievine naè St. Adriaan in Dreischor. Op 19 december 1505 wier, eveneêns te Zierikzeê, Eliaen Clais, vanwege het zonder de vereiste toestemming vervoere van graen naè de meule, veroordeêld toet het ondernemen van een bedevaert naè Dreischor. Bij terugkeêr most ‘n kunne bewieze a t’n d’r ewist ao op straffe van het afkappen van een duum.
Ok Oast-Souburg was oait een bedevaertsoord. In 1566 brochte beeldensturmers onder anvoering van de schout en z’n vrouwe ernstige vernielingen an in de kerke. Ze aelden het beeld van Maria naè benee en sloege het in stikken. Een Spaansgezinde rechtbanke in Middelburg veroordeêld’n het echtpaer toet de strop. Ulder dienstmeisje, dat a d’r eigen ok nie onbetuugd elaeten ao, wier veroordeêld toet het meelôpe in een processie in een lijngewaad, een soort baeljezak, en het offere van een penning en een kaese aan O.L. Vrouw van den Polder. Dat za in Vrouwenpolder ewist è.
<NO1>Niks voe joe aol dat gezoek? Gae dan es naè ‘t Vrouwepitje tussen ‘s Graskerke en ‘s Greiskinders. Een plekje om stille te worren in aolle drukte van deze waereld. Gratis toegang, moaie padjes, planten en bômen en ‘een kiste voe niks’. <NO>Neuze in deze gegevens brieng je in ieder geval op aollerlei ideeën en je daegen bin evuld voe a je fiets uut de schure ehaelen eit.

poll

Ik wil nooit een automaat

Ik wil nooit een automaat

  • Eens (22%)
  • Oneens (78%)
58 stemmen