DELTA gaat netwerkbedrijf Enduris snel verkopen

MIDDELBURG DELTA gaat zijn netwerkbedrijf Enduris verkopen aan een andere partij dan de aandeelhouders, de provincie en gemeenten. Dat bevestigen welingelichte bronnen. De vrees bestaat dat daarmee 200 van de 660 banen bij Enduris  voor Zeeland verloren gaan. Dat is het gevolg van de patstelling tussen het Rijk en de aandeelhouders die een oplossing van de ministers Kamp en Dijsselbloem voor de kerncentrale Borssele afwijzen.

DELTA moet voor 1 december weten of de aandeelhouders het netwerkbedrijf Enduris kopen, in feite de ruggengraat van Kamps en Dijsselbloems voorstel. Gedeputeerde Carla Schönknecht liet vrijdag in Provinciale Staten weten dat de aandeelhouders voor die datum die duidelijkheid niet kunnen geven. DELTA moet echter snel handelen. Het moet voor 1 juli zijn energiebedrijf afsplitsen zijn netwerkbedrijf. De splitsingswet verplicht het bedrijf daartoe. De  verkoop van bedrijfsonderdelen vergt vaak maanden, soms een jaar.

DELTA is te klein om als holding te overleven. Daarom moeten winstgevende onderdelen worden  verkocht om geld op de plank te leggen voor onder meer de verlieslatende kerncentrale in Borssele. Die mag niet aan een buitenlandse partij worden verkocht. Mede vanwege deze harde voorwaarde die het Rijk stelt, riepen de provincie en gemeenten de hulp in van Den Haag. Maandenlang hield minister Kamp van Economische Zaken de deur echter dicht, totdat hij en minister Dijsselbloem begin oktober een oplossing boden: de aandeelhouders kopen het netwerkbedrijf Enduris en (de helft van) waterbedrijf Evides en brengen dat onder in een nieuw Zeeuws netwerkbedrijf. Het Rijk stelt zich garant voor de lening. Met de opbrengst van de verkoop kan DELTA de kerncentrale door magere jaren loodsen. Tegelijkertijd blijven de banen van Enduris voor Zeeland behouden.

In een brief aan het kabinet en de fracties in de Tweede Kamer hebben de aandeelhouders het kabinetsvoorstel verworpen. Ze willen eigenlijk geen gezonde onderdelen (die ze nu al bezitten) verkopen om de kerncentrale te redden. ,,We moeten het tafelzilver verkopen voor een oplossing voor de kerncentrale die DELTA leegzuigt. Er moet een totaaloplossing komen.''

Bovendien hebben ze het geld niet, zeggen ze. Gedeputeerde Carla Schönknecht zei vrijdag in de Statenvergadering dat Zeeland voor '20 tot 30 jaar op slot gaat voor welke financiering dan ook' als de provincie en gemeenten de oplossing van het Rijk accepteren. 

Verrast door de reactie van de aandeelhouders, heeft minister Kamp inmiddels zijn handen van DELTA en zijn aandeelhouders afgetrokken. Ze moeten zelf maar een oplossing bedenken, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.  Volgens hem zijn provincie en gemeenten financieel sterk genoeg om een oplossing voor de kerncentrale te kunnen betalen. Niets is zo economisch stabiel als een netwerkbedrijf. Het levert ook dividend op waarmee je een lening deels kan financieren. Je kunt het netwerkbedrijf desnoods altijd nog verkopen.

Provinciale Staten houden binnenkort achter gesloten deuren spoedberaad. Volgens gedeputeerde Schönknecht moet er snel 'bestuurlijk overleg' met het Rijk komen. Zeeland heeft ook een drukmiddel. Het Amsterdam gerechtshof bepaalde recent in een tussenvonnis dat DELTA door de splitsingswet onevenredig schade wordt toegebracht omdat ze ook een onverkoopbare kerncentrale exploiteert. Die schade moet worden vergoed. Overigens kan die zaak nog maanden aanlopen, terwijl DELTA en zijn aandeelhouders  nog maar een half jaar hebben voor de daadwerkelijke splitsing. DELTA heeft toezichthouder ACM wel om uitstel van splitsing gevraagd totdat het hof een eindvonnis heeft geveld. 

Provinciale Staten zijn ontredderd over de nieuwe situatie. Ze vestigen nu hun hoop op de Tweede Kamer. ,,Die is nu aan zet'',  vindt VVD-fractievoorzitter Kees Bierens. 

poll

Ik hou van het Zeeuwse meisje

Ik hou van het Zeeuwse meisje

  • Eens (74%)
  • Oneens (26%)
320 stemmen