Brokjes puin rapen in de akker

In een akker aan de Noorddijk in Hoek lopen mensen naar de grond te turen, ze pikken wat op en stoppen dat in het zakje. Ze zoeken naar resten van Vremdieke of Koudekerke. Een verdronken dorp in ieder geval.

Guido van der Heijden

Hoek

De gemeente Terneuzen is in het kader van het project Leemten in Kennis bezig met het in kaart brengen van de archeologische hotspots. In de akker bij Hoek zijn bij eerder onderzoek resten gevonden die doen vermoeden dat er een verdronken dorp zou kunnen liggen.

Vremdieke? Koudekerke? Archeoloog Karel-Jan Kerckhaert weet het niet zeker. ,,Dat hier iets zit, is wel duidelijk maar of het een deel van Vremdieke of van Koudekerke is, dat weten we nog niet. Dat een Vremdieke aan de andere kant van de dijk heeft gelegen. Dat weten we wel zeker." 'Een Vremdieke' want het dorp is drie keer gebouwd en drie keer weer in de golven verdwenen. ,,Er zal hier iets zijn waardoor mensen zich hier steeds weer wilde vestigen. Was het de veengrond? Uiteindelijk hebben ze maar gezegd 'het is hier te gevaarlijk'. Tja, waarom vestigen mensen zich op de flanken van een vulkaan?

Terneuzen wil zo goed mogelijk in beeld krijgen waar dingen liggen. Vage vermoedens van verdronken dorpen, kerken en zelfs hospitalen van de Tempeliers worden steeds concreter naarmate het project Leemten in Kennis vordert.  In het belang van de wetenschap maar ook in het belang van de gemeente Terneuzen om te weten wat er allemaal onder de grond zit. ,,We willen de boer ook niet opzadelen met een hele akker die gespaard moet worden omdat we vermoeden dat er ergens wat zou kunnen zitten."

Stapvoets lopen de vrijwilligers door de akker. Brokjes steen worden in de zakjes gestopt die aan de piketpaaltjes hangen. De zakjes tegen het einde van de akker zijn duidelijk voller en bevatten grotere stukken. Voor Kerckhaert is het duidelijk dat hier de hotspot moet zijn.

Niet alle stukjes steen en aardewerk verdwijnen in de plastic zakjes. ,,We pakken niet alles zodat een collega in de toekomst met een nieuwe manier hier opnieuw kan zoeken."

De buit gaat in de kofferbak van Wouter Laan van Archol, het archeologische bedrijf van de Universiteit Leiden. In Leiden worden de brokjes gewassen en gedateerd door specialisten. Op basis van de kleur, hoe het gebakken is, hoe de randjes van aardewerk versierd zijn kan vrij nauwkeurig gezegd worden uit welke tijd de vondsten dateren.

Het project Leemten in Kennis wordt in fases uitgevoerd. Wat begint als een vermoeden, gebaseerd op bijvoorbeeld luchtfoto's waarin het graan vormen van gebouwen zijn te herkennen, wordt vervolgd met veldonderzoek als in de akker in Hoek. Grondboringen en geavanceerdere methode als onderzoek naar de verstoring van het magnetisch veld moet steeds preciezer in beeld brengen precies waar wat zit. Opgraven, hoezeer het Kerckhaert ook spijt, dat gebeurt niet meer.

poll

Verschillen tussen jongens en meisjes mogen best zichtbaar blijven

Verschillen tussen jongens en meisjes mogen best zichtbaar blijven

  • Eens (96%)
  • Oneens (4%)
593 stemmen