Bezuiniging groen: drie ton

VLISSINGENHet verlagen van het onderhoudsniveau van het openbaar groen levert, samen met een lichte aanpassing van de inrichting van het groen, de gemeente Vlissingen jaarlijks zo'n 290.000 euro op, verwachten B en W.

Weersinvloeden, die meer of minder onderhoud vergen, kunnen er voor zorgen dat de besparing iets hoger of lager is, antwoordt het college op vragen van Lilian Janse (SGP). B en W benadrukken dat verreweg het grootste deel van het groen (64 procent) van het gemeentelijk areaal uit gras bestaat, zodat het risico op kapitaalvernietiging klein is. Ook ondersteunt het college bewonersinitiatieven  die bijdragen aan 'verfraaiing van het groen'.

poll

Ik vind het niet erg om in de file te staan

Ik vind het niet erg om in de file te staan

  • Eens (16%)
  • Oneens (84%)
150 stemmen