Bestemmingsplan Brouwerseiland eind november gereed

SCHARENDIJKE Tegen-en voorstanders van Brouwerseiland die hun visie op het plan hebben ingediend bij de gemeente Schouwen-Duiveland, krijgen nog deze maand te horen wat burgemeester en wethouders met de opmerkingen doen. De antwoordnotitie wordt voor 28 november verstuurd. Vanaf die datum ligt het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage. Belanghebbenden hebben dan opnieuw zes weken de tijd om een zienswijze in te dienen. Op 15 december worden de plannen nog eens toegelicht op een inloopbijeenkomst.

poll

Ik wil nooit een automaat

Ik wil nooit een automaat

  • Eens (23%)
  • Oneens (77%)
60 stemmen