Aanleg fietspad Korenweg start binnenkort

Melita Lanting

Lewedorp

Nog een paar maanden geduld, en dan kunnen de voetballers van Lewedorp weer veilig naar het sportveld fietsen. In januari start Waterschap Scheldestromen met de aanleg van een nieuw, vrijliggend fietspad langs de Korenweg. Het Algemeen Bestuur moet de aanleg nog wel formeel goedkeuren.

Het nieuwe fietspad loopt van de kern van Lewedorp tot aan de Kasteelweg.  Voor de aanleg is grond geruild met de boeren langs de weg en van één eigenaar is de grond aangekocht. De aanleg gaat anderhalf miljoen euro kosten. De dorpsraad van Lewedorp is erg blij met de aanleg. ,,We zijn er vier of vijf jaar geleden mee begonnen'', zegt voorzitter Ad Lijmbach. ,,Toen is het aan de orde gekomen tijdens een bijeenkomst waar ook dijkgraaf Poppelaars aanwezig was. Hij heeft het idee toen omarmt.'' 

Langs de weg liggen nu  smalle betonnen paden, maar de staat hiervan is inmiddels zo slecht dat niemand er meer over fietst.  ,,Ze liggen schots en scheef'', zegt Lijmbach. Het gevolg is dat de fietsers over de rijbaan fietsen. Dat is in de zomer nog wel te doen, omdat de weg zeer overzichtelijk is, maar in vanaf het najaar moeten de kinderen in het donker over de weg naar de voetbaltraining en dat is gevaarlijk.  Want de Korenweg is breed en kaarsrecht en nodigt daardoor uit tot harder rijden  dan de 60 kilometer die daar toegestaan is. En volgens Lijmbach gebeurt dat dan ook regelmatig. De voorbereidende werkzaamheden zijn inmiddels gestart. De daadwerkelijke aanleg begint in januari en in september moet het fietspad klaar zijn.

poll

Ik heb ook wel eens gepest

Ik heb ook wel eens gepest

  • Eens (42%)
  • Oneens (58%)
340 stemmen