Volledig scherm

Kanaalnimfen

Vanavond houden de Natuur - en Milieufederaties weer De Nacht van de Nacht, een initiatief om aandacht te vragen voor de gevolgen van lichtvervuiling en de schoonheid van duisternis.

Op tal van plaatsen gaat daarom het licht uit en zijn er evenementen. Zo kan je bij het Portaal van Vlaanderen aan het sluizencomplex van het Kanaal van Gent naar Terneuzen met een bootje op zoek naar de kanaalnimfen. Een mooi verhaal vind ik dat, die kanaalnimfen. Ik ken het van mijn opa, die was stoker op een sleepboot op het kanaal. Hij vertelde dat waar nu de sluizen van het kanaal zijn, ooit de boerenhofstede van de familie Dieleman stond.

Vader en moeder Dieleman en hun twee dochters Jannie en Lena leefden er tevreden hun leven in de polder, totdat koning Willem I in 1823 besloot tot de aanleg van het kanaal en de familie Dieleman moest verhuizen naar de Vischsteeg in de Terneuzense binnenstad. Van een weids boerenhof naar een smal steegje, van de aardappelteelt tussen de visafslag: vader Dielemans hart begaf het meteen en moeder Dieleman kwijnde weg in de dichtbebouwde binnenstad. De dochters Jannie en Lena besloten tot wraak. Aan de rand van het kanaal gezeten begonnen zij schippers te verleiden. Met desastreuze gevolgen. Schepen botsten op elkaar, een Engels stoomschip doorboorde in 1853 de Goese kade, scheepvaartverkeer was soms maandenlang ontregeld en er zijn talloze verhalen bekend van matrozen, stuurlui en machinisten die verblind door de blik en de lokroep van Jannie en Lena overboord sprongen en verdronken.

De kanaalnimfen, zo stonden ze bekend, waren in de negentiende eeuw de schrik van het kanaal. Nu door de bouw van de nieuwe zeesluis opnieuw land verdwijnt, duiken de eerste verhalen op dat Jannie en Lena weer terug zijn.

Dus vrouwen: let op uw mannen!

Columns