Volledig scherm
© Thinkstock

Buigen of barsten voor Zeeuwse sportclubs

PollVLISSINGEN - Minder vrijwilligers, minder leden en minder geld in de clubkas. Zeeuwse sportclubs staan onder druk. Om te kunnen overleven, moeten verenigingen op zoek gaan naar nieuwe doelgroepen en meer samenwerken. De ‘open-club gedachte’ kan daar aan bijdragen, stelt Janine van Kalmthout. Ze is als onderzoeker verbonden aan het Mulier Instituut, dat onderzoek deed naar de vitaliteit van sportclubs in krimpgebieden.

De Middelburgse veldsportverenigingen gaan meer samenwerken, zo werd vorige bekend. Dat is hard nodig, want Walcheren is een anticipeergebied. Sportclubs in deze regio moeten in de toekomst rekening moeten houden met een krimpende en vergrijzende bevolking en daar hun beleid op aanpassen. Doen ze dat niet, dan worden ze in hun voortbestaan bedreigd. Hetzelfde geldt voor Schouwen-Duiveland. In Zeeuws-Vlaanderen is de situatie voor de sportclubs nijpender, daar krimpt de bevolking nu al en dus zijn er minder leden en vrijwilligers beschikbaar.

Quote

De school en de sportvere­ni­ging zijn vaak een van de laatste voorzienin­gen die verdwijnen

Janine van Kalmthout

,,In sommige krimpregio’s zijn verenigingen heel actief om met elkaar te kunnen blijven sporten. De indruk is wel dat dat in Zeeland minder leeft’’, zegt Van Kalmthout van het Mulier Instituut. ,,Het is van belang dat verenigingen zich bewust zijn van hun positie in de krimpregio en daar op inspelen door het beleid of ambitie aan te passen. Als er veel ouderen in de buurt zijn dan valt het te overwegen om iets voor die doelgroep aan te bieden. Dat gebeurt nu nauwelijks bij de meeste sportverenigingen.’’

Leefbaarheid

In Zeeuws-Vlaanderen kan de leefbaarheid onder druk komen te staan als sportclubs omvallen. ,,De school en de sportvereniging zijn vaak een van de laatste voorzieningen die verdwijnen’’, zegt Van Kalmthout. ,,Belangrijk is om de ontwikkelingen in de omgeving zoals ontgroening, vergrijzing, commercialisering, maar ook dus krimp te volgen en te bedenken wat dat voor jouw club kan betekenen.’’

poll

Ik wil best wat meer doen voor mijn club

  • Eens (49%)
  • Oneens (51%)
307 stemmen

In het Zeeuws-Vlaamse onderwijs wordt al volop ingespeeld op de krimp, met de scholenfusie als recentste voorbeeld. Maar op sportgebied wordt er nog (te) weinig samengewerkt. Dit in tegenstelling tot Schouwen-Duiveland waar de afgelopen jaren al verschillende voetbalclubs de handen ineen hebben geslagen zoals in Zierikzee (MZC’11) en de Westhoek. ,,Ook in de krimp- en transitieregio’s zijn veel krachtige verenigingen’’, constateert Van Kalmthout. Dat komt onder meer door samenwerking, fusies en kleine verenigingen die opgaan in grotere. 

Open-club gedachte

Volgens het Mulier Instituut zouden clubs moeten overwegen om mee te gaan in de ‘open-club gedachte’. Daarbij draait het niet louter om de sport, maar ook om verbinding met de buurt. ,,Clubs zouden open moeten staan voor andere doelgroepen en organisaties. In een krimpregio verdwijnen vaak voorzieningen, omdat bewoners wegtrekken, er meer oudere inwoners zijn en er minder jeugd is. Dan ontstaat er een andere behoefte aan voorzieningen, dat geldt ook voor sportverenigingen. Als er minder vrijwilligers zijn die de schouders er onder willen zetten, worden clubs kwetsbaar. In een ‘open-club gedachte’ kijk je meer naar de omgeving en welke mogelijkheden dat biedt voor je vereniging. Dat kan bijdragen aan het versterken van een club.’’

PZC gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement

poll

Iedere Zeeuw zou een overlevingspakket moeten hebben

Iedere Zeeuw zou een overlevingspakket moeten hebben

  • Eens (60%)
  • Oneens (40%)
861 stemmen