Sommige scholen stellen hun speelplaats open voor gezinnen uit de buurt die aangeven daar nood aan te hebben.
Volledig scherm
Sommige scholen stellen hun speelplaats open voor gezinnen uit de buurt die aangeven daar nood aan te hebben. © BELGA

Stad Gent stelt buitenruimtes ter beschikking van kwetsbare gezinnen

Voor gezinnen zonder tuin of terras zijn het bijzonder moeilijke tijden tijdens deze lockdown. Daarom werkt de Stad Gent samen met jeugdbewegingen, jeugdhuizen en andere partners om afgesloten buitenruimtes open te stellen voor kwetsbare gezinnen.

In totaal zetten ongeveer 20 organisaties de poort van hun tuin of terrein open voor gezinnen of bewoners uit de buurt. Zij kunnen die ruimtes gebruiken op afspraak met een systeem van tijdsloten. Het gaat over buitenruimtes van bijvoorbeeld scholen, jeugdbewegingen en jeugdhuizen in de wijken Dampoort, Sint-Amandsberg, Nieuw Gent, Brugse Poort, Rabot, Sluizeken-Tolhuis-Ham, Watersportbaan, Ledeberg, Macharius en Oud-Gentbrugge.

Speelplaats te leen

Een Gentse school kwam met het idee, door haar speelplaats ‘uit te lenen’ aan ouders en leerlingen die aangaven daar nood aan te hebben. Dit initiatief leidde tot een oproep van de Stad Gent aan organisaties uit het Gentse middelveld. Privétuinen worden, op advies van de politie, nog niet ter beschikking gesteld.

“De leuze is nog steeds ‘Blijf in uw kot’, maar voor wie geen eigen tuin of terras heeft, is dat een hele uitdaging”, aldus Elke Decruynaere (Groen), schepen van Jeugd. “Bovendien hebben sommige gezinnen nood aan een veilige en vertrouwde omgeving om weer buiten te komen.”

Quote

Tegenwoor­dig is meer dan ooit duidelijk hoe belangrijk toeganke­lijk groen is. Het is de gemeen­schap­pe­lij­ke tuin van alle Gentenaars, en die breiden we prioritair uit in de dichtbe­bouw­de wijken

Astrid De Bruycker (sp.a), schepen van Openbaar Groen

Op afspraak na toeleiding

Gezinnen kunnen de ruimtes gebruiken op afspraak. De ruimtes zijn afsluitbaar en er kan slechts één gezin per tijdslot aanwezig zijn. Organisaties en stadsdiensten staan in voor het toeleiden van gezinnen naar deze plekken. Dat gebeurt via de Sociale Regie, het Onderwijscentrum Gent en zijn brugfiguren, Dienst Beleidsparticipatie en de wijkregisseurs, Dienst Ontmoeten en Verbinden, en de Jeugddienst. 

Ook vzw Jong stelt enkele plekken open voor de gezinnen die de vzw begeleidt. De jeugdwelzijnswerkers van vzw Jong bereiken gezinnen in kwetsbare situaties, die vaak een hoge nood hebben aan buitenspeelruimte.

Permanent openstellen?

De Stad Gent onderzoekt nu waar het extra aanbod ook na de crisis open kan blijven. De Groendienst is immers structureel op zoek naar bijkomend privaat en semipubliek groen in dichtbebouwde wijken dat opengesteld kan worden voor buurtbewoners. Dat is nu al het geval voor bijvoorbeeld de groenzone van het Algemeen Ziekenhuis Jan Palfijn en het Coupurepark bij het KTA-Mobi.

“Tegenwoordig is meer dan ooit duidelijk hoe belangrijk toegankelijk groen is”, stelt Astrid De Bruycker (sp.a), schepen van Openbaar Groen. “Het is de gemeenschappelijke tuin van alle Gentenaars, en die breiden we prioritair uit in de dichtbebouwde wijken. Aangezien het daar niet evident is om ruimte te vinden, mikken we ook volop op het openstellen van private en semipublieke groenzones. De crisis zorgt voor een stroomversnelling, daar kunnen in de toekomst mooie, blijvende samenwerkingen uit voortkomen.”

  1. Carl Devos over de afwezigheid van Hafsa El-Bazioui op gemeenteraad: “Enige verkozen ‘gekleurde’ stem uit Brugse Poort die zou moeten zwijgen, zou extreem pijnlijk zijn”
    PREMIUM

    Carl Devos over de afwezig­heid van Hafsa El-Bazioui op gemeente­raad: “Enige verkozen ‘gekleurde’ stem uit Brugse Poort die zou moeten zwijgen, zou extreem pijnlijk zijn”

    Het ‘debat’ over de Brugse Poort maandagavond op de gemeenteraad was al op voorhand een verloren zaak, enkel en alleen door de afwezigheid van Groen-raadslid Hafsa El-Bazioui. Zij woont in de Brugse Poort en sprak zich op haar Facebookpagina uit tegen de maatregelen die de stad heeft genomen voor haar wijk. Waarom ze maandaag afwezig was, is niet duidelijk. “Maar als zelfs de verkozen vertegenwoordiging uit die wijk de mond zou worden gesnoerd, hoe gehoord kunnen de mensen op straat zich dan nog voelen”, vraagt politicoloog Carl Devos zich af.