Volledig scherm
Foodsavers Gent, dat in 2017 van start ging, haalde vorig jaar 600 ton voedseloverschotten op en herverdeelde die naar 110 sociale organisaties. © Wannes Nimmegeers

Meer Gentenaars in armoede vinden weg naar hulpverlening: in 2019 17,5% meer gezinnen begeleid dan in 2014

De voorbije 6 jaar hebben meer Gentenaars de toegang gevonden tot hulpverlening. Dat blijkt uit de evaluatie van het armoedebeleidsplan 2014-2019. “We gaan naar de mensen toe die de weg zelf niet vinden”, zegt schepen Rudy Coddens (sp.a).

De Sociale Dienst begeleidde in 2019 17,5% meer gezinnen dan in 2014. Bovendien zet de stad extra in op het actief benaderen van mensen die leven in armoede (outreachend werken). Gentenaars met ervaring in een dergelijke situatie en sleutelfiguren gingen als sociale gids of gezondheidsgids aan de slag om de drempel naar hulpverlening en zorg verder te verlagen.

Een voorbeeld: Foodsavers Gent, dat in 2017 van start ging, haalde vorig jaar 600 ton voedseloverschotten op en herverdeelde die naar 110 sociale organisaties die op hun beurt 350.000 goedkope maaltijden of voedselpakketten konden voorzien voor mensen in armoede. De verdeling gebeurt bovendien door personen die moeilijk aan een job geraken. Ze krijgen een logistieke opleiding en vergroten zo hun kansen op een reguliere job.

“De stad Gent voert een actief beleid om armoede te bestrijden met als rode draad werken op maat en nabijheid”, zegt schepen van Armoedebestrijding en Sociaal Beleid Rudy Coddens (sp.a). “We gaan naar de mensen toe die zelf de weg niet vinden, en helpen hen om de sociale voordelen waar ze recht op hebben ook effectief op te nemen. Er is nog een hele weg te gaan. We zijn momenteel bezig met de opmaak van een nieuw armoedebeleidsplan voor de komende bestuursperiode.

Focus op kinderarmoede

Het armoedebeleidsplan had ook een specifieke focus op kinderen. Tijdens het schooljaar 2018-2019 hielp ‘Kinderen Eerst’ 528 gezinnen met vragen rond inkomen, materiële en administratieve hulp, schuldbemiddeling, toegang tot (geestelijke) gezondheidszorg of jeugdhulpverlening.

Armoederisico stagneert

Uit de kansarmoede-index van Kind en Gezin blijkt dat Gent een van de weinige centrumsteden is waar het armoedecijfer stagneert, en zelfs licht daalt. Tijdens de periode 2014-2018 is deze indicator quasi gelijk gebleven: rond 22% in Gent. In de laatste beschikbare cijfers is er een lichte terugval op te merken: van 22,8% in 2017 naar 22,3% in 2018.

Werk mee aan nieuw armoedebeleidsplan

Het nieuwe armoedebeleidsplan 2020-2024 krijgt intussen vorm in samenspraak met bewoners, academici, verenigingen en organisaties. Op zaterdag 12 oktober 2019 nodigt het stadsbestuur de Gentenaars uit om in het Stadsmuseum STAM mee te komen nadenken over de sociale uitdagingen in Gent. Onder de titel ‘100% sociaal Gent’ kunnen mensen zich informeren en laten inspireren over het sociaal beleid voor de komende jaren. Voor meer info zie www.bougeer.gent

PZC gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement