Eén van de twee huisartsenwachtposten verhuist naar de site van Sint-Lucas, de andere gaat naar het UZ.
Volledig scherm
Eén van de twee huisartsenwachtposten verhuist naar de site van Sint-Lucas, de andere gaat naar het UZ. © AZ Sint-Lucas Gent/ Abscis architecten

Huisartsenwachtposten verhuizen naar sites UZ en Sint-Lucas

Volgend jaar zullen de 2 Gentse huisartsenwachtposten op de site van een ziekenhuis zitten. Niet meer AZ Maria Middelares, waar de site Sint-Jozef Gentbrugge nu een huisartsenwachtpost vestigt, maar wel AZ Sint-Lucas en het UZ.

Dat heeft de Algemene Vergadering van de Huisartsenvereniging Gent vzw met ruime meerderheid beslist. De verhuis is ten vroegste gepland in het najaar 2020. De 4 Gentse ziekenhuizen hadden allemaal een dossier ingediend om een huisartsenwachtpost plaats te geven. Op basis van de ingediende dossiers en van de geografische ligging van de ziekenhuizen is gekozen voor het AZ Sint-Lucas en het UZ Gent. De verhuis komt er na een richtlijn van het RIZIV waarbij huisartsenwachtposten zich moeten groeperen.

Vrije keuze patiënt

Belangrijke elementen die de huisartsenvereniging in overweging nam, zijn de patiëntenstromen binnen het Gentse werkingsgebied en de daarbij horende geografische ligging van de ziekenhuizen, de accommodatie en beschikbare lokalen voor de huisartsenwachtpost en de fysieke scheiding van de spoed en de wachtpost. Want het is de bedoeling dat de huisartsenwachtposten autonoom blijven functioneren op de ziekenhuissites. Patiënten die zich aanmelden in de wachtpost en daar door de huisarts worden doorverwezen naar een spoedgevallendienst, kunnen uiteraard naar een spoed van hun keuze. Ook bij een eventuele opname of vervolgtraject zal de patiënt steeds de vrijheid hebben om de behandelend arts en het ziekenhuis te kiezen. De huisartsenvereniging verwacht ook dat de samenwerking tussen het Gentse ziekenhuisnetwerk en het E17-netwerk ervoor zal zorgen dat een eventuele transfer van een patiënt vlot verloopt.

Afspraken met spoed

De huisartsenvereniging moedigt patiënten aan om eerst naar de huisarts van wacht te gaan, in plaats van een spoedgevallendienst. De huisartsenvereniging zal ook afspraken maken met de ziekenhuizen om patiënten die onnodig op spoed staan naar de huisartsenwachtpost te verwijzen. Op die manier worden patiënten steeds op het juiste niveau behandeld.

Vandaag liggen de Gentse huisartsenwachtposten op de Martelaarslaan 305 en in de Kliniekstraat 27. Ze zijn open tijdens de weekends, van vrijdagavond tot en met maandagochtend, en op de vooravond van een feestdag tot de ochtend nadien. Wie een dokter nodig heeft, belt 09/236 50 00.

PZC gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement