Hoe Asma (35) de armoede om haar heen niet meer kon aanzien en thuis een voedselbank begon

Voor veel arme Nederlanders zijn voedselbanken echt van levensbelang. Maar er zijn ook schrijnende gevallen die niet voor hulp in aanmerking komen of voor wie de drempel te hoog is. De Haagse Asma Bennejma (35) vond dat ze iets voor deze groep in haar stad moest doen, en begon een voedselbank in haar eigen huis. ,,Je moest eens weten hoeveel mensen in armoede leven.’’