Speluitleg

Deze puzzel is gemaakt door Keesing. HOE WERKT HET? - Vul horizontaal en verticaal de woorden in volgens de genummerde cryptische omschrijvingen. Ieder vakje staat voor één letter, waarbij de letter IJ als één letter wordt gezien. In grote lijnen zijn er twee soorten cryptische omschrijvingen: betekenisomschrijvingen en letterwisselomschrijvingen. OPLOSSEN - Om tot een oplossing te komen is het belangrijk elk afzonderlijk woord van de zin op al zijn betekenis(sen) of synoniemen en homoniemen te bekijken en niet zozeer te kijken naar de vreemd geformuleerde zin als één geheel. Ook moet er goed opgelet worden of een zin in tegenwoordige tijd of verleden tijd gesteld is. Wordt er enkelvoud of meervoud gebruikt? Wordt er een verkleinwoordje gebruikt?

Goed gedaan!

Gefeliciteerd, je hebt de puzzel opgelost.