‘Wij kiezen niet voor geld, maar voor mensen’

VIDEO / STATENVERKIEZINGEN 2019In de aanloop naar de verkiezingen interviewt de PZC de Zeeuwse lijsttrekkers. Vandaag deel 8: Ger van Unen van de SP.

Als grootste oppositiepartij liet de SP de afgelopen periode regelmatig ‘nee’ horen. Zo stemde de partij elk jaar consequent tegen de begroting. ,,Het is niet zo raar dat we niet altijd joepie roepen” zegt Ger van Unen. ,,Dit was een heel rechts college. De PvdA zat er dan wel in, maar had heel weinig in de melk te brokkelen. We stemmen niet tegen om het tegenstemmen, maar doen dat altijd met redenen omkleed. We beoordelen alle voorstellen. Bij goede ideeën stemmen we voor, bij slechte tegen.”

Waren er zoveel slechte ideeën?

,,Nou, neem het hele verhaal rond Thermphos. Eerst ontkende het college dat de vervuiling ons probleem was. Toen eenmaal was aangetoond dat we wettelijk verplicht waren om het op te ruimen, stonden we ineens voor het blok. En we hadden er geen geld voor gereserveerd. Uiteindelijk betalen we ook nog 27 miljoen euro meer dan waartoe we verplicht waren. Dat is voor een provincie als Zeeland heel veel geld. Het heeft een heel zware wissel getrokken, waardoor we bijna niets meer kunnen doen.”

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm
Ger van Unen: ,,We stemmen niet tegen om het tegenstemmen, maar doen dat altijd met redenen omkleed.” © Lex de Meester

Hoe gaan we dit voorkomen in de toekomst?

,,Een van de zaken waar ik me zeer aan erger is dat men weigert na te denken over wat we hebben geleerd. We hebben nog een Dow, we hebben nog een Yara. Als die morgen ook omvallen, zijn we echt failliet. Wanneer de provincie de handhaver is, zou je van een bedrijf een reservefonds moeten eisen voor het opruimen, zodat niet de overheid - lees: de inwoners van Zeeland - opdraait voor de kosten.”

Ondanks dit soort kwesties gaf u het college een 6 als eindcijfer. Dus jullie zijn niet helemaal ontevreden?

,,In vergelijking met de vorige periode is er een veel betere samenwerking gegroeid tussen het college en de Staten, inclusief de oppositiepartijen. Dat is gekomen na het rapport over de Sloeweg-kwestie. De motie van de SP om een onderzoekscommissie in te stellen, heeft grote veranderingen teweeggebracht. We zijn heel diep gegaan in dat onderzoek. Het gevoel van ‘dit nooit meer’ leefde Statenbreed.”

Is die motie hét punt waarop jullie afgelopen vier jaar het verschil hebben gemaakt?

,,We hebben ook nog een paar onderzoeken gedaan, bijvoorbeeld naar de kustbebouwing. Het college praatte daarover alleen met de ‘stakeholders’, de belanghebbenden. Wij zeiden: jullie slaan de inwoners over. Daarom zijn we zelf met mensen in gesprek gegaan. Daar kwam uit dat 95 procent vindt dat er al genoeg aan de kust is gebouwd. Die uitkomst zagen wij ook terug in de Kustvisie die er uiteindelijk is gekomen.”

Ondanks die Kustvisie kan nog een groot aantal projecten worden gebouwd. Hebben jullie achteraf spijt dat jullie ermee hebben ingestemd?

,,Het gaat om 47 projecten. Daar is de SP heel erg in teleurgesteld. Wat ons betreft gaat het nieuwe college zo snel mogelijk aan de slag om dat te repareren. We hebben de Kustvisie goedgekeurd, maar ook toen hadden wij kanttekeningen. Dit is een goed voorbeeld van waar deze verkiezingen over gaan, namelijk de vraag wie het in Zeeland voor het zeggen heeft. Zijn dat de mensen, of is dat het geld? Mag iedereen genieten van die ongerepte kust of geven we die aan een paar projectontwikkelaars die daar snel geld willen verdienen? Wij kiezen voor de mensen. De vraag wie het hier voor het zeggen heeft, is op alle grote thema’s van toepassing.”

Noemt u nog eens een thema.

,,De energietransitie. Iedereen moet eraan meebetalen. En wie profiteren ervan? Een paar grote windmolenjongens! Daar gaat alle subsidie naartoe. Dat is niet manier waarop je de energietransitie voor elkaar gaat krijgen. Dat lukt alleen als iedereen kan meedoen. Ook de mensen die niet even 1000 euro op de plank hebben liggen om in een paar zonnepanelen te stoppen.”

Hoe gaat u dat regelen?

,,In Friesland heb je daar gigantisch mooie voorbeelden van. Neem het dorp Garijp, met 700 gezinnen. Die zijn allemaal lid van een coöperatie. Een zonnepark op een oude vuilnisbelt wekt voor 1700 gezinnen stroom op. Daarmee betalen ze hun investeringen terug en hebben ze elk jaar winst te verdelen. Het dorp bepaalt wat er met dat geld gebeurt. Het kan dus gewoon wel en de provincie heeft hierbij een voortrekkersrol.”

Jullie noemen als grootste uitdaging voor de komende vier jaar het verbeteren van de leefbaarheid van Zeeland. Is het daar zo slecht mee gesteld?

,,Er is een kaalslag gaande in heel Nederland. Dat komt door drie achtereenvolgende kabinetten-Rutte. In dunbevolkte gebieden ben je daar als eerste de dupe van. De economie trekt aan en mensen hebben de keuze tussen banen. Wanneer willen mensen hier komen werken? Als er scholen in de buurt zijn, als de zorg op orde is, als er goed openbaar vervoer is, als er voorzieningen zijn en als er iets te doen is. Het is in deze tijd niet de rol van de overheid om bedrijven te stimuleren, maar om de randvoorwaarden in orde te hebben.”

Het gaat wel om kostbare zaken. Hoe gaat u dat betalen?

,,Dat zijn politieke keuzes. Het geld is er. De afgelopen periode er is heel veel geld naar wegen gegaan. Wat ons betreft moeten de wegen wel veilig zijn, maar kan het verder best een tandje minder.”

U bent nu de vierde partij, met vier zetels. Waar mikt u op bij deze verkiezingen?

,,Vorige keer hadden we bijna 5 zetels. Het zou mooi zijn als we die nu wel halen. Maar ik heb geen glazen bol.”

De SP zit in de helft van de provincies in het college. Gaat dat er hier ook ooit van komen?

,,Wat onze fractie betreft wel. We zijn een partij waar je heel goed afspraken mee kunt maken. We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen.”

PASPOORT

Ger van Unen (59) woont in Baalhoek. Zij is al 33 jaar samen met dezelfde man. Samen hebben ze 1 volwassen dochter. Van Unen is altijd als verkoopster werkzaam geweest.

Meer lezen over de verkiezingen voor Provinciale Staten? Klik hier onder voor alle verhalen.

PZC gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement