Volledig scherm
Gereformeerde Gemeente in Kruiningen © Ernesta Verburg

Kerkenraad wil Kruiningse rel bezweren

KRUININGEN - Dominee Gerrit Bredeweg en de kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente in Kruiningen gooien vanaf nu alle anonieme brieven ongelezen weg. Ze wijzen de kerkleden er ook op dat elke communicatie over de kerkrel - ook met naam en toenaam - buitenom de kerkenraad ongeoorloofd is.

De kerkenraad heeft twee keer moeten reageren op brieven die onder alle kerkleden zijn verspreid. Eerst op 21 juli, op een brief die diezelfde dag was verstuurd door de familie van oud-diaken Henk Jansen. De kerkenraad, die daarin werd beschuldigd van 'smaad, laster, schending van ambtsgeheim en valsheid in geschrifte', distantieerde zich onmiddellijk 'met klem van de inhoud van dit schrijven'. 

Op 27 juli stuurden bezorgde gemeenteleden een brief rond waarin het epistel van de familie Jansen werd betiteld als 'regelrechte oproer en scheurmakerij'. Daarop reageerde de kerkenraad op 1 augustus. De oproep van de verontruste leden om half augustus een bijeenkomst te beleggen 'hoe we met deze satanische aanvallen op onze predikant en kerkenraad moeten omgaan om de verwoesting van onze gemeente zoveel als mogelijk te voorkomen' werd door de kerkenraad 'ten stelligste' afgewezen.

De briefwisseling is in het bezit van de PZC.

Rechter

De Gereformeerde Gemeente in Kruiningen is in twee kampen verdeeld door een conflict tussen dominee Bredeweg en oud-diaken en kerkenraadslid Henk Jansen. Nadat Jansen kritiek had geuit op de dominee werd hij beschuldigd van overspel met zijn nicht. Hij werd uit het ambt van diaken gezet en mocht niet meer aan het Heilig Avondmaal deelnemen. Jansen stapte naar de rechter in Middelburg, die de tuchtmaatregelen terugdraaide. Daarmee werd het conflict niet bezworen. Na een handgemeen tussen voor- en tegenstanders surveilleerde de politie tweeënhalve week geleden tijdens de zondagsdienst. Vorige week kreeg de kerkrel een bizarre wending toen de dominee na een anonieme tip apparatuur onder zijn auto ontdekte. De politie onderzoekt of het gaat om volg- of afluisterapparatuur.

Ongeoorloofd

Uit de laatste brief van de kerkenraad blijkt dat die het helemaal heeft gehad met het uit de school klappen. Kerkleden worden erop gewezen dat 'communiceren via brieven of anderszins over kerkelijke zaken in de gemeente buiten om de kerkenraad ongeoorloofd' is. Voortaan moet alle correspondentie, voorzien van naam en adres van de afzender, aan de scriba (secretaris) van de kerkenraad worden gestuurd. 'Anonieme brieven en brieven die aan de achterzijde van de envelop niet voorzien zijn van het adres van de afzender en die gericht zijn aan de dominee of kerkenraad worden niet meer gelezen en direct vernietigd'. 

Onderzoek

De gemeente wordt opgeroepen 'de rust en kalmte te bewaren en uiterst terughoudend te zijn om deze zaak verder in de openbaarheid te brengen!' De kerkenraad wil wachten op het oordeel van een speciaal ingestelde commissie van de classis Goes die de Kruiningse kerkrel onderzoekt. Hoewel Henk Jansen een nieuw kort geding heeft aangekondigd, omdat hij vindt dat de kerkenraad het vonnis van twee maanden geleden niet heeft uitgevoerd, hoopt hij ook op een  oplossing van de classis. 

PZC gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement