Volledig scherm
© Thinkstock

Familie Jansen: kort geding om laster van Bredeweg te stoppen

Brief van domineeKRUININGEN - De familie Jansen wil in de Kruiningse kerkrel de onderste steen boven krijgen. De familie (de broers Henk en Lau en diens dochter) stapt daarom opnieuw naar de rechtbank in Middelburg. Inzet:  het verkrijgen van achtergehouden documenten en het stoppen van de 'lasterlijke leugens' van dominee Gerrit Bredeweg over het vermeende misbruik van oud-diaken Henk Jansen met zijn nicht.

poll

Kerkrel is beschamende vertoning

  • Eens (96%)
  • Oneens (4%)
2232 stemmen

Voor het kort geding van volgende week dinsdag zijn de kerkenraad als geheel en alle zeven individuele ambtsdragers gedagvaard. De onverwachte beslissing van Bredeweg om op te stappen stelt de zaak in een ander daglicht, zegt Arjan Klaassen, advocaat van de familie Jansen. ,,We wachten de beslissing van de classis Goes af. Als zij het bestuur over de Gereformeerde Gemeente in Kruiningen overnemen, kan het zijn dat alle documenten van de kerkenraad vrijkomen. In dat geval kunnen we eventueel het kort geding aanhouden, zodat het op later datum kan worden voortgezet. Dat is aan mijn cliënten."

Scheuring

Quote

Ook nu hij geen lid meer is van de Gerefor­meer­de Gemeente moet Bredeweg stoppen met het versprei­den van laster

Advocaat Arjan Klaassen

Klaassen benadrukt dat de datum van het kort geding losstaat van de kerkscheuring die zich maandag voltrok in Kruiningen. ,,Op verzoek van de onderzoekscommissie van de classis hebben we in augustus besloten de zaak uit te stellen. De classis heeft bij herhaling om documenten moeten vragen die ze telkens niet kregen." Om die reden heeft Klaassen medio oktober de rechtbank gevraagd de zaak weer te agenderen.

Behalve Bredeweg hebben ook  één ouderling en één diaken hun functie binnen de Gereformeerde Gemeente in Kruiningen neergelegd.  Als het kort geding doorgaat, wil Klaassen hen nog steeds dagvaarden. ,,Ze bezitten de brieven, e-mails en notulen, waarvan de rechter bij kort geding in mei heeft bevolen dat ze moesten worden vrijgegeven. Daarnaast zijn er in de tussentijd meer documenten over de zaak van  Henk Jansen bijgekomen, in totaal willen we inzicht in zo'n dertig stukken."

Dwangsom

Klaassen wijst erop dat de rechter in mei oordeelde dat de kerkenraad uitspraken over het vermeende misbruik diende te staken. ,,Dat heeft Bredeweg niet gedaan. Ook nu hij geen lid meer is van de Gereformeerde Gemeente moet hij stoppen met het verspreiden van laster." De familie Jansen eist dat de rechtbank een dwangsom oplegt wanneer Bredeweg dit nalaat. ,,Dat hebben we in het vorige kort geding niet geëist. We waren blijkbaar te goed van vertrouwen om er vanuit te gaan dat men zich aan het vonnis zou houden."

Quote

De Heere heeft wonderlijk wegen geopend zodat we uit Zijn hand een plaats ontvingen waar we samen mogen komen

Gerrit Bredeweg

De classis Goes wil voorlopig niet reageren op de scheuring van de Gereformeerde Gemeente in Kruiningen en de beschuldigingen die Bredeweg in de brief aan de leden in Kruiningen uitte. ,,Eerst moet de kerkenraad van Kruiningen de gelegenheid krijgen de gemeente van informatie te voorzien", laat scriba Piet van Vijven weten. Na de classisvergadering van aanstaande woensdag volgt volgens hem wellicht een persbericht van het moderamen (bestuur) van de classis.

Dorpshuis

Ondertussen gaat Gerrit Bredeweg onverwijld door met de opbouw van zijn 'Vrije Gereformeerde Gemeente'. In een brief aan de leden valt te lezen dat hij  elke zondag in het dorpshuis diensten om 10.00 en 17.00 uur wil houden. ,,De Heere heeft wonderlijk wegen geopend zodat we uit Zijn hand een plaats ontvingen waar we samen mogen komen", aldus Bredeweg. Hij hoopt daar een 'geordend kerkelijk leven' te kunnen leiden, waarbij ook sacramenten zoals de doop en  het heilig avondmaal worden gehouden. Ook is Bredeweg van plan de catechisaties, het doordeweekse onderwijs aan kinderen, voort te zetten.

Grote vraag is hoeveel gemeenteleden overstappen naar de nieuwe kerk van Bredeweg. Schattingen in Kruiningen lopen uiteen van zo'n honderd tot driehonderd leden. De Gereformeerde Gemeente in Kruiningen telde aan het begin van dit jaar 1169 leden, van wie de helft doopleden.

De PZC nieuwsapp, download ‘m gratis!
Altijd het laatste nieuws op je smartphone. Klik hier voor iOS of hier voor Android!
PZC gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement