Volledig scherm
Wout van den Berg. © Ronald den Dekker

Volgende horde Brouwerseiland is genomen

De bouw van vakantiepark Brouwerseiland vormt volgens Minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) geen veiligheidsrisico voor de Brouwersdam. De VVD-bewindsvrouw heeft de ontheffing verleend van het standaardverbod om te bouwen op dammen en dijken. Daarmee is voor de planmakers en de gemeente weer een belangrijke horde genomen. Zeven vragen aan wethouder Wout van den Berg.

1. Wat is er besloten?
Eind 2015 heeft de gemeente Schouwen-Duiveland bij de minister een aanvraag ingediend voor een ontheffing op grond van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). Zonder die ontheffing mag niet worden gebouwd op of tegen een zogenoemd kustfundament. Brouwerseiland komt in de Grevelingen tegen de Brouwersdam aan te liggen en zou dus van invloed kunnen zijn op de stabiliteit van die waterkering. Uit onderzoek blijkt geen sprake van een negatief effect. Vanuit dat oogpunt is er dus geen beletsel om in te stemmen met het project, meent de minister.

2. Wat is onderzocht?
,,De Barro gaat vergezeld van een hele trits aan afwegingen waarom je dit wel of niet zou moeten doen", legt wethouder Wout van den Berg (VVD) uit. ,,De minister heeft het bijvoorbeeld over het innovatieve en unieke karakter van de eilandenarchipel. Maar ook de vooruitgang van het ruimtelijk karakter in het gebied en het maatschappelijk belang. Rijkswaterstaat heeft daarnaast berekend dat de waterkering in hoogte en breedte de komende tweehonderd jaar kan meegroeien met de zeespiegelstijging. Brouwerseiland vormt in al die afwegingen geen beletsel."

3. Wat betekent dit besluit?
,,Dat we de Barro kunnen gebruiken om verder te gaan met het bestemmingsplan. Mensen krijgen zes weken de gelegenheid om te reageren op het feit dát wij de Barro daarvoor gebruiken. Daarbij draait het nog niet om de inhoudelijke afweging die de minister heeft gemaakt. Op die inhoud kan pas na het vaststellen van het bestemmingsplan een zienswijze worden ingediend."

4. Waarom is het moment waarop de gemeenteraad de knoop doorhakt opgeschoven?  Dat zou aanvankelijk volgende maand gebeuren, maar wordt nu juni?
,,Omdat we ons niet hadden gerealiseerd dat op de Barro zienswijzen kunnen worden ingediend en dat besluit dus zes weken ter inzage moet worden gelegd. Inclusief de verwerking van die reacties ben je dan zo twee maanden verder."

5. Is er na het raadbesluit nog een weg terug?
,,Politiek gezien is het vaststellen van het bestemmingsplan het point of no return. Dan wordt duidelijk of wij er mee willen doorgaan of niet."

6. Zijn daarmee alle hordes genomen?
,,Op bestuurlijk niveau eigenlijk wel. Maar dan heb je nog die lange juridische weg te lopen naar de Raad van State met alle bezwaren en beroepen die ongetwijfeld zullen worden ingediend. Alle vergunningen - en dat zijn er nogal wat - moeten eerst onherroepelijk zijn."

7. Wanneer zou theoretisch gezien met de aanleg van Brouwerseiland kunnen worden begonnen?
,,Geen idee. Aan dat soort termijnen waag ik mij nu echt niet!"