Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) tijdens een debat in de Kamer.
Volledig scherm
Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) tijdens een debat in de Kamer. © ANP

Sliedrechtse college stuurt aangetekende brief naar minister: ‘We zijn verontwaardigd en ontstemd’

Het Sliedrechtse college heeft een aangetekende brief gestuurd naar minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) omdat het ontstemd is niet vooraf op de hoogte te zijn gebracht over het voornemen van de minister tot vergunningsverlening van de directe lozing van GenX. 

Dit blijkt uit antwoorden op vragen van ProSliedrecht. Het college geeft aan verontwaardigd te zijn over het feit dat het niet van te voren is geïnformeerd, zoals ‘wel gebruikelijk is’. ,,Wij zijn hier zeer ontstemd over omdat wij vinden dat we als overheden nadrukkelijk moeten samenwerken om de emissies van stoffen als PFOA en GenX zo spoedig mogelijk tot 0 te reduceren. Wij verwachten dan ook vooraf geïnformeerd te worden als belangrijke besluiten met betrekking tot deze stoffen gepubliceerd worden.” Ook heeft het college in de brief ,,ernstige bedenkingen geuit en alvast een zienswijze op de ontwerp-vergunning aangekondigd.”

Brief

,,Op 26 april 2019 heeft u door middel van een kamerbrief de Tweede Kamer geinformeerd over het voornemen van Rijkswaterstaat om op korte termijn een Waterwet-vergunning te verlenen aan Chemours voor de directe lozing van maximaal 5 kg GenX per jaar en maximaal 2 kf pfoa per jaar op het oppervlaktewater van de Beneden Merwede. Tot onze grote teleurstelling hebben wij dit via de media moeten vernemen”, begint het college zijn brief aan Van Nieuwenhuizen. Het college stelt vervolgens dat de gezondheid van de inwoners van Sliedrecht ‘altijd voorop staat’, en dat het daarvoor cruciaal is dat ‘diverse betrokken overheden nauw met elkaar samenwerken’. ,,Volgens ons hoort het elkaar vooraf informeren over het publiceren van belangrijke besluiten over de emissies van deze bedrijven daar nadrukkelijk bij”. 

Uitstoot naar nul

In de brief zegt het Sliedrechtse college verder te strijden voor reductie van de emissies van gevaarlijke stoffen, zoals pfoa en GenX tot nul. ,,Alle nieuwe vergunningen zouden volgens ons daar op gericht moeten zijn. Bijvoorbeeld door juist strengere normen te hanteren of door het vastleggen van concrete afspraken om de uitstoot op korte termijn alsnog fors terug te brengen. Bovendien is GenX door uw ministerie niet voor niets aangemerkt als Potentieel Zeer Zorgwekkende Stof (ZZS).” Het voornemen om lozingen van GenX te legaliseren lijkt hier volgens het college haaks op te staan. 

Elke ochtend up-to-date met het laatste nieuws uit Sliedrecht en omstreken? Schrijf je hier in!