Het Stadskantoor in Dordrecht.
Volledig scherm
Het Stadskantoor in Dordrecht. © Google Streetview

Anderhalf keer zoveel klachten over de gemeente Dordrecht

Bij de gemeente Dordrecht zijn afgelopen jaar bijna anderhalf keer zoveel klachten binnengekomen als in 2018.

Het ging om 84 klachten, tegenover 58 in 2018. Een jaar eerder waren het er nog 92, maar het absolute topjaar was 2006. Destijds stopte de teller pas bij 113 Dordtenaren die zich beklaagden bij de gemeente.

Dat blijkt uit het jaarverslag klachten 2019, dat ieder jaar in opdacht van het college van burgemeester en wethouders (b en w) wordt opgesteld. B en w schrijven in het stuk dat langjarig gezien een gemiddeld aantal klachten is.

Te laat

Vier van de vijf klachten werd binnen de wettelijke termijn van zes weken afgehandeld, bijna de helft (48 procent) zelfs binnen twee weken. Elf klachten werden te laat afgehandeld. Dertig klachten werden gegrond verklaard.

Eén keer is een klacht ingediend tegen een bestuurder (burgemeester of wethouder). Die is afgedaan, nadat die bestuurder een bezoek bracht aan de klager. Onduidelijk is wat het euvel was en om welke bestuurder het ging.

Dordtenaren klopten in de twaalf maanden van 2019 24 keer aan bij de Nationale Ombudsman, tegenover 34 keer in 2018 en 48 in 2017. Van die 24 zijn er drie in behandeling genomen. Die zijn na tussenkomst van de ombudsman uiteindelijk allemaal opgelost.