Volledig scherm
De keuze voor de Visartsluis blijft behouden. © Benny Proot

Vlaamse regering keurt nieuwe sluis in Zeebrugge goed

De Vlaamse Regering heeft het voorkeursbesluit voor de nieuwe sluis in Zeebrugge vastgesteld. De oude Visartsluis in het hart van Zeebrugge wordt vervangen door een nieuwe. “We staan klaar om één miljard euro te investeren, mét oog voor de zorgen van de omwonenden”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA).

 Het aanvankelijke ontwerp van voorkeurbesluit werd bijgestuurd op basis van de bezwaarschriften die ingediend werden tijdens het openbaar onderzoek. De Vlaamse Regering bevestigt de oude Visartsluis als locatie voor de nieuwe sluis, maar neemt de nodige flankerende maatregelen. “De investering is een nooit gezien bedrag dat moet leiden tot meer jobs en de groei van de haven van Zeebrugge, maar ook een betere lokale mobiliteit”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. “We nemen de bezorgdheden van de omwonenden ernstig. Er komen extra maatregelen en we geven de provinciegouverneur de opdracht om het verdere traject permanent te begeleiden”.

Er wordt al meer dan 15 jaar gesproken over een tweede toegang tot de achterhaven van Zeebrugge. De antieke Visartsluis van meer dan honderd jaar oud voldoet al lang niet meer aan de noden van de moderne scheepvaart. De achterhaven is dus volledig aangewezen op de Vandammesluis uiit 1984, die stilaan ook op leeftijd komt en regelmatig stilgelegd moet worden voor onderhoudswerken. “Dit maakt Zeebrugge erg kwetsbaar. Een nieuwe sluis geeft uitzicht op nieuwe groei en extra jobs”, laat Weyts nog eens de reden voor de investering weten.

Tussen 21 januari en 22 maart kon iedereen opmerkingen of bezwaren indienen bij de Vlaamse Overheid. Er werden uiteindelijk 750 bezwaarschriften ingediend, die allemaal grondig onderzocht zijn. “Het aanvankelijke ontwerp van voorkeurbesluit werd bijgestuurd op basis van die bezwaarschriften: verschillende zaken werden aangepast of verduidelijkt en het actieprogramma met flankerende maatregelen werd uitgebreid met extra acties die de impact van de werken moeten milderen. Zo komen er extra garanties tegen het risico op schade aan omliggende woningen tijdens de werken. Er komt ook een participatieproces samen met het stadsbestuur en het havenbedrijf, specifiek gericht op de leefbaarheid van de omgeving”, aldus nog Weyts.

Het voorkeursbesluit voorziet een nieuwe sluis op de locatie van de antieke Visartsluis. Met een lengte van 427 meter, een breedte van 55 meter en een diepte van 18,5 meter zal de nieuwe sluis groot genoeg zijn om de volgende generatie ‘Car Carriers’ (265 meter lang en 40 meter breed, red.) toegang te geven tot de grootste autohaven ter wereld. Tegelijk komt er ook een nieuwe weginfrastructruur. Het lokaal en het doorgaand autoverkeer zullen van elkaar gescheiden worden. Doorgaand verkeer wordt afgeleid via een verbindingsweg, de nog aan te leggen NX. Die weg zal via een tunnel onder de sluis doorgaan. Lokaal autoverkeer, fietsers én de kusttram zullen over de beide sluishoofden kunnen rijden en zullen dus geen hinder ondervinden van schepen die de haven in- en uitvaren.

“We besteden bijzondere aandacht aan de bewoners en bedrijven die voor de bouw van de nieuwe sluis onteigend moeten worden, maar we hebben ook oog voor de andere omwonenden”, zegt Weyts. Het voorkeursbesluit wordt nu voorgelegd aan de Raad van State, die 30 dagen de tijd heeft om een advies uit te brengen. Pas daarna kan de Vlaamse Regering het voorkeursbesluit definitief vaststellen. Vervolgens wordt het gekozen alternatief verder uitgewerkt tot een projectbesluit. Dat bevat onder meer de nodige vergunningen om over te kunnen gaan tot de effectieve bouw. 

PZC gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement