Volledig scherm
Werken aan wegen in de stad leveren heel vaak meerkosten op, de laatste jaren tot vier miljoen euro. © Benny Proot

In Brugge laten ze het geld rollen: openbare werken kosten 4 miljoen meer dan begroot “Onbehoorlijk en zorgwekkend”

“Een zorgwekkende situatie, het gevolg van onbehoorlijk bestuur”, zo omschrijft N-VA-fractieleider Geert Van Tieghem het antwoord van het stadsbestuur op de vraag van raadslid Pol Van Den Driessche naar de omvang van het aantal extra verrekeningen bij openbare werken de voorbije jaren en ook de jongste maanden. Het gaat om 4 miljoen euro.

Uit het antwoord van de stad blijkt dat ze in de periode van 2013-2018 voor bijna 4 miljoen euro extra kosten heeft moeten betalen. Dat is een forse overschrijding van het budget, zoals begroot in het bestek. Ter vergelijking: voor hetzelfde bedrag kan je in Brugge de rest van de fietssnelweg F34 in Zeebrugge realiseren en ook de spoorovergang in Lissewege mogelijk maken. In deze som gaat het dan nog uitsluitend om werken waarbij de verrekening minstens 10 procent het initiële gunningsbedrag overschrijdt en dus de gemeenteraad moeten passeren. “De werkelijke meerkost ligt dan ook fors hoger”, weet N-VA-fractieleider Geert Van Tieghem. “En daar zijn nog niet eens de vele verrekeningen van het OCMW van de voorbije jaren niet bijgeteld, want die cijfers ontvingen we niet.”

Quote

Met die paar miljoenen hadden we zowel de Brugse schulden­last kunnen afbouwen als enkele zinvolle zaken realiseren. Het kan niet dat het oorspronke­lijk geraamde budget zo overschre­den wordt op de kap van de belasting­be­ta­ler

Pol Van den Driessche

Ook dit jaar al meerkost van ruim een miljoen

Het was Pol Van Den Driessche die al herhaaldelijk vroeg naar de meerkosten bij werken zoals aan ‘t Zand of andere werken aan wegen of gebouwen in de stad. “Ook in 2019 noteren we reeds meer dan een miljoen euro aan overschrijdingen van het investeringsbudget”, merkt Van Den Driessche op. “Met die paar miljoenen hadden we zowel de Brugse schuldenlast kunnen afbouwen als enkele zinvolle zaken realiseren. Het kan niet dat het oorspronkelijk geraamde budget zo overschreden wordt op de kap van de belastingbetaler.”

Quote

Die vier miljoen lijkt veel en is het ook, maar niet als je het vergelijkt met de effectieve kost van bepaalde werken. Meestal gaat het maar om een beperkte meerkost als gevolg van duurdere materialen of een langere werkduur. Toch is dit ook voor het stadsbe­stuur een aandachts­punt

Schepen van Financiën Mercedes Van Volcem (Open Vld)

Volgens schepen van Financiën Mercedes Van Volcem (Open Vld) valt de meerkost bij werken uiteindelijk nog mee. “Die vier miljoen lijkt veel en is het ook, maar niet als je het vergelijkt met de effectieve kost van bepaalde werken. Meestal gaat het maar om een beperkte meerkost als gevolg van duurdere materialen of een langere werkduur. Toch is dit ook voor het stadsbestuur een aandachtspunt." 

Actieplan

Nu heeft de stad een actieplan klaar om deze grote meerkosten in de toekomst te vermijden. “De opdrachten moeten beter omschreven worden, erelonen moeten beperkt worden bij meerwerken en de werfopvolging moet beter”, zegt Van Volcem. “We willen dit soort extra kosten in de toekomst echt vermijden, want bij bepaalde werken reken je niet op extra kosten. We willen daar paal en perk aan stellen.”

PZC gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement