Volledig scherm
De bijzitters moesten het stemmen in goede banen leiden. © Foto De Scheirder

Boetes tot 600 euro gevraagd voor 83 afwezige bijzitters tijdens verkiezingen: “Mijn cliënt kan lezen noch schrijven, strafrechter”

In de Brugse rechtbank stonden donderdag 83 burgers terecht, omdat ze niet zijn opgedaagd als bijzitter in de telbureaus tijdens de verkiezingen van 26 mei of te laat waren gearriveerd. Opvallend is dat 58 afwezige bijzitters ook in de rechtbank uitblonken in afwezigheid. Zij die wel present tekenden of een advocaat stuurden, hadden soms opvallende uitleg. “Ik weigerde bijzitter te zijn, omdat ik de vergoeding van 19 euro onvoldoende vond”, was een uitleg. Een andere advocaat vroeg dan weer mildheid voor zijn cliënt, omdat die niet kan lezen en schrijven. 

Wie als bijzitter of plaatsvervangend bijzitter niet kwam opdagen in de kieslokalen voor de Europese, federale en Vlaamse verkiezingen van 26 mei, kreeg initieel een minnelijke schikking van 250 euro toegestuurd voor een inbreuk op de kieswet. Voor zij die na 7 uur en dus te laat aankwamen, was dat eentje van 150 euro. Die vervolging moet er enigszins voor zorgen dat kieslokalen in de toekomst nog bemand zijn. Wanbetalers van die minnelijke schikkingen komen automatisch voor de rechtbank en dat was donderdag, in een themazitting. Het Openbaar Ministerie vorderde dit keer een boete van 400 euro voor de laatkomers en 600 euro voor de afwezigen. Hun redenen liepen flink uiteen. 

Burgerplicht

“Mijn cliënt kan niet lezen of schrijven en is daarom niet komen opdagen. Ik vraag u mild te zijn in uw bestraffing, mijnheer de strafrechter”, pleitte een advocaat. Een andere beklaagde had in een verhoor bij de politie dan weer verklaard dat hij de vergoeding van 19 euro onvoldoende vond. “Het bijzitterschap is een burgerplicht. Daar staat geen verloning tegenover. Burgers kunnen wel aanspraak maken op een onkostenvergoeding”, sprak de procureur tijdens dat proces. “Mijn cliënt had niet zo mogen reageren in dat verhoor. Hij had relationele problemen, zat in geldnood en was druk aan het werken. Daarom daagde hij niet op”, pleitte zijn advocaat.

Volledig scherm
Archieffoto. De rechtszaal in de Brugse rechtbank. © Photo News

Geen opvang voor de kinderen

Andere afwezigen verklaarden dat ze hun oproepingsbrief niet hadden gekregen en de minnelijke schikking evenmin. De strafrechter fronste met de wenkbrauwen. “U moet vooral uw administratie op orde krijgen en uw briefwisseling bekijken”, was zijn antwoord. De oproepingsbrieven en minnelijke schikkingen worden immers per aangetekende verzending verstuurd. Anderen verklaarden dan weer dat ze ziek waren maar geen doktersattest hadden. Een alleenstaande moeder zei dat ze geen opvang had voor de kinderen. Laatkomers kwamen met het excuus dat ze geen parkeerplaats vonden of zich per ongeluk aan het verkeerde kieslokaal hadden aangeboden. Sommigen waren dan weer doodeerlijk. “Ik heb me overslapen”, was ook een paar keer te horen. 

“Onterecht gedagvaard”

Een Blankenbergenaar van 32 ging voor de vrijspraak. “Ondanks mijn drukke agenda had ik mij geëngageerd als bijzitter en was ik netjes op tijd in het kieslokaal. Ik zat al aan tafel toen de voorzitter kwam en zei dat ik mocht vertrekken, omdat ze genoeg bijzitters hadden. Ik geloofde mijn ogen niet toen ik een minnelijke schikking toegestuurd kreeg. Er stond dat ik te laat aanwezig was”, was de uitleg van de Blankenbergenaar. “Ik weigerde dat te betalen en wou aantonen dat ik wél op tijd aanwezig was. Maar plots kreeg ik een dagvaarding en nu sta ik hier, onterecht”, aldus de man. 

De 58 afwezige bijzitters die verstek lieten in de rechtbank, riskeren mogelijk zwaarder gestraft te worden dan zij die wel opdaagden. Al zal dat pas blijken op 20 februari, wanneer de rechter de vonnissen uitspreekt.