Volledig scherm
Een mesthoop. © ANP XTRA

Nog nooit is er zo veel ammoniak in Brabantse lucht gemeten

DEN BOSCH - Nog nooit is er zo veel ammoniak in de Brabantse lucht terecht gekomen als vorig jaar. 

Uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM blijkt dat de gemeenteconcentraties in 2018 met 32 procent is gestegen. De oorzaak: extreem warm, zonnig en zeer droog weer. Daardoor kon er veel ammoniak uit mest verdampen, die bovendien door het tekort aan regen niet neersloeg.

Verzuring

Het gevolg is dat ook de hoeveelheid ammoniak dat weer op de grond is gestegen, met tien procent in vergelijking tot 2017. Dat leidt uiteindelijk tot verzuring van natuur, weilanden en akkers.

Dat schrijft het Brabantse provinciebestuur aan Provinciale Staten. Er is duidelijk sprake van een stijgende trend, die overigens niet heel erg afwijkt van het landelijke beeld.

Poep en pies

Het RIVM heeft verspreid over Brabant 66 meetpunten die de aanwezigheid van ammoniak meten. Het leeuwendeel van die stof is afkomstig uit de veehouderij. Het is een onvermijdelijk bijproduct van de poep en pies die koeien, varkens en kippen afscheiden.

Negentig procent landbouw

Volgens de Wageningen University is een teveel aan ammoniak schadelijk voor het milieu. De huidige ‘overmaat’ aan ammoniak is volgens onderzoekers voor negentig procent afkomstig van de landbouw en veroorzaakt het meer dan de helft van de verzuring in Nederland. Daar komt bij dat ammoniak leidt tot ‘vermesting’. Dat betekent dat planten die goed gedijen op stikstofrijke grond zoals gras of brandnetels de overhand kunnen krijgen op planten die op schralere grond gedijen, zoals dopheide.

Ammoniak is een chemische verbinding die voor een deel uit stikstof bestaat. Daar is op dit moment veel over te doen. De Raad van State heeft deze zomer een streep gezet door het Programma Aanpak Stikstof, met als gevolg het stilleggen van minstens 2600 projecten in Brabant.

De grootste hoeveelheden ammoniak worden in het oosten van de provincie aangetroffen. Daar zijn ook de meeste veehouderijen te vinden.