Vorig jaar is in de Driesprong in Breda het hoogste punt bereikt van een complex met sociale huurwoningen.
Volledig scherm
Vorig jaar is in de Driesprong in Breda het hoogste punt bereikt van een complex met sociale huurwoningen. © Pix4Profs/Casper van Aggelen

Breda tornt niet aan huurgrens

BREDA - Het stadsbestuur van Breda voelt er niets voor om de grens te verhogen die aangeeft wanneer een woning nog als sociaal te boek staat. Nu worden alle huizen en flats die per maand 737,14 euro of minder kosten beschouwd als een ‘sociale woning’. Dat is de zogeheten ‘liberalisatiegrens’.

Quote

Het woningaan­bod zou nog kleiner worden en dat is onwense­lijk.

Burgemeester en wethouders van Breda

Arjen van Drunen, voorzitter van de PvdA-fractie in de gemeenteraad, wil dat die grens wordt verhoogd. Zodoende komen er meer huizen op de marlt voor de lagere inkomens, met als gevolg dat deze doelgroep meer kansen krijgt op de ook in Breda overspannen woningmarkt.

Het college snapt de rekensom van de sociaal-democraat, maar laat weten dat het toch van zijn voorstel afziet. Het is ‘niet de juiste beleidsingreep’, omdat de middeninkomens in Breda er door worden getroffen. ,,Het woningaanbod zou voor die groep nog kleiner worden en dat is onwenselijk’’, zegt het stadsbestuur. Het enige dat helpt tegen de woningnood is verruiming van het aanbod. Dat is nieuwbouw of bijvoorbeeld het ombouwen van kantoren naar appartementen. En als het even kan: gerichte nieuwbouw. Die komt direct tegemoet aan de vraag van diverse doelgroepen. Als dat lukt, dan komt de doorstroming vanzelf op gang, vermoedt het college.

Quote

Probleem met sociale koop is dat zo’n woning maar één keer ‘sociaal’ is.

Burgemeester en wethouders van Breda

Van Drunen vroeg zich ook af of het zin heeft sociale koopwoningen op de markt te brengen. Dat zijn huizen die niet meer dan 195.000 euro kosten. Ze staan in Breda ook bekend als ‘bereikbare koopwoningen’, maar ze worden ‘in zeer beperkte mate’ gebouwd. Daar is een reden voor, laat het college weten: ,,Het probleem met sociale koop is dat zo’n woning maar één keer ‘sociaal’ is.’’ Wanneer ze zijn verkocht schiet de prijs al snel omhoog. Daarna zijn ze veel te duur geworden voor de mensen voor wie deze woningen in eerste instantie zijn gebouwd.

Vinger aan de pols

Dat ze amper nog worden gebouwd komt overigens ook door landelijke wetgeving die het woningcorporaties heel erg moeilijk maakt om ze te ontwikkelen. Den Haag vindt dat de volkshuisvesters zich vooral moeten richten op de verhuur van woningen. Toch proberen burgemeester en wethouders een vinger aan de pols te houden. Zo wordt bij nieuwbouwprojecten geëist dat er ook woningen voor middeninkomens worden gebouwd, met een verkoopprijs van maximaal 225.000 euro.