Kruising Gilzeweg met de Roosbergseweg in Bavel.
Volledig scherm
Kruising Gilzeweg met de Roosbergseweg in Bavel. © Gerlach Hochstenbach

Bewoners Bavel pleiten voor rigoureuzere aanpak Lange Bunder en Gilzeweg

BAVEL - De Lange Bunder en Gilzeweg in Bavel mogen dan nog dit jaar op de schop gaan, omwonenden zijn allerminst blij met de wijze waarop dat gebeurt. “De straten worden opgelapt. Meer is het niet.”

De Lange Bunder en Gilzeweg in Bavel mogen dan nog dit jaar op de schop gaan, omwonenden zijn allerminst blij met de wijze waarop dat gebeurt. “De straten worden opgelapt. Meer is het niet.” 

Nog geen twee jaar geleden lag er van gemeentewege een 64 pagina’s tellende visie voor een rigoureuze aanpak van de Lange Bunder en Gilzeweg in Bavel. Nieuw geluidsarm asfalt, verkeersremmende maatregelen, twee rotondes, aanpak van de wateroverlast op een bepaalde locatie in de vorm van een speciaal aan te leggen waterparkje, enzovoort. Opgesteld door de gemeente Breda in samenspraak met bewoners. “Maar van die plannen is vrijwel niets meer over”, zegt Ad Bastiaansen van het platform Lange Bunder/Gilzeweg. Die groep vertegenwoordigt naar eigen zeggen rond de tweehonderd huishoudens.  

Ontsluitingsweg

De Lange Bunder is meer dan dertig jaar geleden aangelegd, als ontsluitingsweg voor de pal aan de weg gelegen wijk. Maar in de loop der jaren is de straat, en in het verlengde daarvan de Gilzeweg, uitgegroeid tot een weg die steeds meer wordt gebruikt voor sluipverkeer: verkeer dat van de A58 naar Breda rijdt en vice versa.

 “Planalogisch noem ik dit de Lange Blunder”, aldus Bastiaansen. “Het is er enorm druk geworden”, zegt Emmy Blok, ook verbonden aan het platform. “De weg is destijds berekend op 2.500 vervoersbewegingen per etmaal, maar we zitten nu op een veelvoud daarvan. De geluidsoverlast is groot, vooral in de spitstijden in de ochtend en de namiddag. Bovendien maakt het vrachtverkeer er steeds vaker gebruik van.”

Overlast 

Bewoner Johan Kokx van de Gilzeweg vult aan: “En er wordt hier echt hard gereden. De wegen nodigen daartoe ook uit.” Het platform dringt al jaren aan op een rigoureuze aanpak van de bewuste wegen. “De overlast is almaar toegenomen, mede als gevolg van tal van uitbreidingen van woonwijken, zoals Nieuw Wolfslaar en IJpelaar", zegt Bastiaansen. Een rondweg om Bavel, tja, dat zou in de ogen van het platform het meest ideale zijn. Die zal er voorlopig niet van komen. 

“Maar zorg dan in ieder geval voor structurele verbeteringen en geen plak- en knipwerk zoals de gemeente nu van plan is", aldus Bastiaansen die het voorbeeld geeft van de kruising Gilzeweg met de Roosbergseweg. "Wij pleiten al jaren voor een rotonde daar. Maar nu gaan ze slechts een druppelvormige verhoging aanleggen zodat het verkeer wordt afgeremd. Maar dat is geen adequate oplossing.”

De gemeente gaat nu ‘slechts’ de fietspaden aanpakken, er komt deels nieuwe riolering en nieuw asfalt, er komt een  ‘druppel’ bij de Roosbergseweg en er wordt een faunapassage aangelegd.

Meepraten

Het steekt de mensen van het platform dat ze jaren lang energie steken in de verbetering van de wegen, meepraten en oplossingen dragen, en als puntje bij paaltje komt er ‘niets meer overblijft van al die inspanningen'. “Waar doe je het dan nog voor?” vragen ze zich af. 

Kanttekening

Volgens een woordvoerster van de gemeente was aan de visie van twee jaar geleden een haalbaarheidsonderzoek gekoppeld. Destijds is altijd de kanttekening gemaakt dat voorstellen haalbaar moesten zijn, voert ze aan. Bovendien zijn pas later metingen gedaan om vast te stellen of bepaalde maatregelen verkeerstechnisch noodzakelijk zijn. En daaruit is voortgekomen dat dat niet het geval is. “Zo is gebleken dat bijvoorbeeld de druppel hetzelfde effect heeft als een rotonde. En iedereen kan bedenken dat een druppel goedkoper is dan een rotonde.”    

Vanavond is in dorpshuis 't Klooster een inloopavond over het onderhoud aan Lange Bunder en Gilzeweg, dat dit en volgende jaar plaatsvindt. Aanvang 20.00 uur.