Boswachter Ger Verwoerd laat zien hoe droog het is op de Veluwe.
Volledig scherm
Boswachter Ger Verwoerd laat zien hoe droog het is op de Veluwe. © Henri van der Beek

Zorgen om dijken door zeldzame droogte in Nederland

De waterstand in de grote rivieren daalt begin juni naar verwachting naar een zeldzaam laag peil omdat het dit voorjaar nauwelijks regent. Er wordt ook niet veel regen verwacht in de komende twee weken. Een te lage waterstand kan schade aan dijken veroorzaken en problemen opleveren met de watervraag.

Het gaat om de Rijn, Waal en IJssel. De scheepvaart heeft al hinder van de lage waterstanden omdat daardoor steeds minder lading kan worden vervoerd, aldus de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) vandaag.

Rijkswaterstaat verwacht dat de Rijn bij Lobith begin juni tussen de 1200 en 1300 kubieke meter water per seconde afvoert. Zo’n lage afvoer in deze tijd is voor het laatst voorgekomen in 2011 en daarvoor in het recorddroge jaar 1976. Ook de afvoer van de Maas daalt. Maar voorlopig is deze nog wel voldoende om aan de watervraag te voldoen, aldus de LCW.

Tekort

Het neerslagtekort bedraagt al 120 millimeter en neemt verder toe. Net als de waterschappen constateert de LCW dat dat ruim boven het langjarig gemiddelde is. Volgens de schappen is het nu droger dan in dezelfde tijd in 1976. Op verschillende plaatsen in het land geldt een sproeiverbod. Waterschap Brabantse Delta heeft vandaag het verbod op sproeien met oppervlaktewater uitgebreid. Wetterskip Fryslân roept landbouwers op om met elkaar te overleggen voor er beregend wordt, zodat iedereen over water kan blijven beschikken.

Veendijken

Waterschap Hollandse Delta start in juni met inspecties van de droogtegevoelige veendijken. Het hoogheemraadschap van Delfland deed dat al. Dit schap geeft alle dijken ook een extra maaibeurt, zodat schade aan de dijken niet onder dichte begroeiing verborgen blijft. Scheuren, kuilen en gaten kunnen dijken ernstig verzwakken en worden daarom meteen gerepareerd.

De grondwaterstand op de zandgronden in het oosten en zuiden van het land is zeer laag voor de tijd van het jaar. Beken en riviertjes in die gebieden vallen droog door gebrek aan regen.

Maatregelen

De waterschappen en Rijkswaterstaat nemen waar mogelijk maatregelen zoals het preventief opzetten van waterpeilen en het vasthouden van water. Dit gebeurt onder meer in het IJsselmeergebied. Het IJsselmeerpeil is sinds vorige week extra opgezet. 

Bekijk hieronder onze meest bekeken video's: