Lek stikstofoxide op industrieterrein Geleen

Bij het opstarten van een salpeterzuurfabriek op industrieterrein Chemelot in Geleen is vanavond een gaswolk met stikstofoxide (NOx) op het terrein neergeslagen. De bedrijfsbrandweer greep in en vernevelde de wolk. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor.

0 reacties