Brabant tegen verplicht schatkistbankieren

Provinciale Staten van Noord-Brabant zijn unaniem tegen het verplicht schatkistbankieren zoals is afgesproken in het Lente-akkoord van CDA, VVD, D66, ChristenUnie en GroenLinks.

0 reacties