Volledig scherm

VVD Goes hint op gemeentelijke herindeling

GOES - De VVD in Goes vindt dat er een 'te groot taboe' rust op gemeentelijke herindeling op de Bevelanden.

Dat schrijven de liberalen in hun algemene beschouwingen op de meerjarenbegroting. Aanleiding daarvoor is de onvrede die er binnen de VVD, maar ook andere Goese partijen en Bevelandse gemeenteraden leeft over de Gemeenschappelijke Regeling (GR) De Bevelanden. Niet alleen is er gemor over het feit dat gemeenteraden steeds minder invloed hebben door het toenemend aantal gemeenschappelijke regelingen, wat betreft de VVD blijven ook de verwachte besparingen vooralsnog uit. "Vastgesteld moet worden dat de opzet van GR de Bevelanden toch in feite een oplossing is waarvan mag worden afgevraagd of die voor de gemeente Goes wel zo voordelig is. Daarom vindt de VVD dat een te groot taboe rust op de mogelijkheid van een herindeling", verwoordt de fractie het omzichtig.

Ook de Partij voor Goes is al langer kritisch over GR de Bevelanden. In haar algemene beschouwingen houdt de fractie het kort en bondig: "Het zou financieel voordeel opleveren. In de begroting 2017 kunnen we dat niet ontdekken."

De SP wil, net als het college overigens, dat een andere gemeenschappelijke regeling, het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO), wordt samengevoegd met en GR De Bevelanden. En als dat niet goedschiks kan, dan maar kwaadschiks, aldus de socialisten. "De SP stelt voor dat Goes de andere Bevelandse gemeenten stimuleert tot een gezamenlijk stap vanuit SWVO, en de taken die daar waren ondergebracht laat uitvoeren door GR De Bevelanden", schrijft de fractie in de beschouwingen op de begroting.