Volledig scherm
© Erna Lammers

Sloekreek voor twee miljoen uitgebaggerd

LEWEDORP - De Sloekreek bij Lewedorp wordt het komende half jaar uitgebaggerd. Uit het restant van de voormalige vaarweg tussen Walcheren en Zuid-Beveland wordt ongeveer 122.000 kubieke meter baggerspecie gehaald, verwacht opdrachtgever waterschap Scheldestromen.

J.P. Schilder uit het Noord-Hollandse Ursem is vandaag aan de klus begonnen. Het meeste werk gebeurt vanaf het water, met een zuigerbootje. Via drijvende leidingen wordt de bagger naar een stuk land aan de Oude Veerweg gepompt. Als eind maart volgend jaar de klus geklaard is, moet de natte grond drogen om uiteindelijk laaggelegen percelen in de omgeving op te hogen.

Munitie

Omdat in het gebied veel gevochten is, heeft het waterschap de kreek onderzocht op aanwezigheid naar munitie. Grotere explosieven zijn vooraf geruimd. De delen van de kreek waar de kans bestaat om kleinere explosieven tegen te komen worden met speciaal materieel gebaggerd. De specie wordt gezeefd voordat de grond te drogen wordt gelegd.

Planten

Zowel de natuur als boeren zijn gebaat bij de klus. Planten en dieren kunnen zich beter ontwikkelen en de grondwaterstand in de omgeving kan beter worden geregeld. Het hele project kost 2,1 miljoen euro, het waterschap heeft 1,7 miljoen Europese subsidie aangevraagd.