Volledig scherm
De Ark in Rilland © Google Maps

Rillandse kerk De Ark maakt plaats voor woningen

RILLAND - Het voormalige kerkgebouw De Ark in Rilland maakt plaats voor vier woningen. J. Berting van het gelijknamige aannemersbedrijf heeft daar een plan voor ingediend bij de gemeente Reimerswaal. Die wil in principe meewerken.

Het gaat om huizen met bijbehorende parkeervoorzieningen aan de Hontestraat 6 en 6A en de Ouwerdingestraat 13 en 15. Aan de Hontestraat staat nu nog het verkommerde gebouw van rooms-katholieke kerk De Ark. De initiatiefnemer wil snel tot sloop overgaan. Wethouder Jaap Sinke is blij met de nieuwe invulling. ,,Want we hebben in het dorp al een kerk in verval", doelt hij op de Bathsewegkerk.

Aangezien de percelen binnen de zogeheten 'biotoop' van de nabij staande Witte Molen liggen, moeten er wel wat hoge bomen in de omgeving worden gesnoeid. ,,Dat heeft te maken met de windvang", legt Sinke uit. ,,Bebouwing heeft daar invloed op." 

Om het plan mogelijk te maken, moet de gemeente verder bestemming van de gronden nog veranderen van 'maatschappelijk' naar 'wonen'. Ook is het gebied archeologisch interessant. 

De provincie heeft in een reactie op het plan laten weten  dat zij graag zou zien dat Reimerswaal de woningen opneemt in de regionale woningmarktafspraken.

Het initiatief komt op 4 juli aan de orde in de opinieraadsvergadering. Het ont-

werpbestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning zullen gelijktijdig voor een periode van 6 weken ter inzage worden gelegd. Als geen zienswijzen worden ingediend, kan het bestemmingsplan naar verwachting worden vastgesteld in de raadsvergadering van 26 september.