Volledig scherm
Het idee voor het bebouwde schiereiland in het Veerse Meer, gezien vanuit de lucht.

Noord-Beveland voert de spanning over de 'schiereilandkwestie' op

WISSENKERKE - Met veel belangstelling volgt het massaal toegestroomde publiek donderdagavond de raadsvergadering van Noord-Beveland.

De gemeenteraad behandelt onder meer het veelbesproken voorstel van ontwikkelaar de Zeeuwse Lagune. Die wil een bebouwd schiereiland in het Veerse Meer neerzetten.

In een presentatie van stedenbouwkundige Huub Droogh - voorzitter van het onafhankelijke kwaliteitsteam - passeert het jarenlange traject de revue. Het kwaliteitsteam heeft het nieuwste voorstel op diverse vlakken getoetst en geeft het advies om door te gaan met de ontwikkeling van het schiereiland met daarop een hotel, restaurant, villa's en bungalows.

De verschillende fracties zeggen niet direct ja of nee. Ze hebben vooral veel vragen. Hoe kan het bijvoorbeeld dat in het raadsvoorstel staat dat er geen bezwaren zijn ingebracht, terwijl de Zeeuwse Milieufederatie, Natuurmonumenten en Het Zeeuws Landschap in een verklaring afstand nemen van de plannen? En hoe zit het met permanente bewoning op het schiereiland? Dat is niet toegestaan, maar in het voorstel is wel een zin opgenomen over uitbreiding van de gebruiksmogelijkheden. Welke rol heeft duurzaamheid in het geheel? En wat is de rol van de gemeente Veere?

Ongewenste ontwikkeling

Het antwoord op die laatste vraag is een stuk lastiger geworden nu de gemeenteraad van Veere eerder op de avond een motie heeft aangenomen waarin staat dat zij de realisatie van een schiereiland in het Veerse Meer een 'ongewenste ontwikkeling' vinden. Een onaangename verrassing voor wethouder Piet de Putter (VVD) van Noord-Beveland. De samenwerkingsovereenkomst die beide buurgemeenten enkele jaren geleden ondertekenden, staat haaks op de huidige mening van de Veerse raad.

Waar ze kunnen, beantwoorden wethouder De Putter en stedenbouwkundige Droogh de vragen. Ellen van der Klooster van de PvdA stelt vervolgens voor om de plannen op te schorten tot de inhoud van de Zeeuwse Kustvisie bekend is. "Marco Doeleman wacht al zo lang, dan kunnen die paar maanden er vast ook nog wel bij." En Yvonne van der Maas van Noord-Bevelands Belang (NBB) staat niet negatief tegenover het afketsen van enige bebouwing in het Veerse Meer. De Putter is het niet met de dames eens. "Terugtrekken of uitstellen getuigt niet van een behoorlijk bestuur." Van coalitiepartijen CDA, VVD en SGP is het vooral de SGP die kritische vragen stelt.

Toch blijft het na het beantwoorden van alle vragen verdacht stil in de raadszaal. Geen enkele partij wil of durft zijn standpunt op tafel te leggen. Dat hoeft ook nog niet, want de gemeenteraad hoeft het definitieve besluit pas donderdag 24 november te nemen.