Volledig scherm
Artist impression van het Solarpark Scaldia.

Nog één hobbel te nemen voor grootste zonne-energiepark in de Benelux (video)

‘s-HEERENHOEK - Zonnepanelen zo ver het oog reikt. En dat niet op één terrein, maar op vier afzonderlijke stroken rond industriegebied Vlissingen-Oost. Dat wordt Solarpark Scaldia.

Met de opbrengst van 50 megawatt kunnen maar liefst 30.000 huishoudens volledig van energie worden voorzien. Dat is drie maal zoveel als er huishoudens zijn in de hele gemeente Borsele. Er is nog één hobbel te nemen, en als dat lukt kan er gebouwd worden. "We moeten wel SDE-subsidie krijgen anders komt er geen park", zegt Hans Hoven van Scaldia Solarpark. De Stimuleringssubsidie Duurzame Energie (SDE) is een subsidie van het Rijk op de productie van duurzame energie. Een subsidie om de onrendabele top op het winnen van zonne-energie te dekken. Per kilowatt uur kost het opwekken van zonne-energie een paar cent meer om het op te wekken dan traditionele stroom. In december wordt duidelijk of het project in de prijzen valt.

Oost-west

Wethouder John de Jonge van Vlissingen is trots op het innovatieve karakter van dit project. "Vooral dat de panelen oost - west geplaatst worden." Dat is niet gebruikelijk, de meeste zonnepanelen staan op het zuiden gericht. "Maar je ziet in Groningen al dat er te veel zonne-energie wordt opgewekt in de piekuren. Dus hebben wij gedacht om juist in de morgen en avond te gaan opwekken", zegt Hoven. "Bedrijfseconomisch levert dat misschien iets minder op dan wanneer je ze op het zuiden plaatst." Daar tegenover staat dat er meer zonnepanelen per hectare geplaatst kunnen worden.

Nieuwe bedrijven

Alle betrokkenen hopen dat het zonnepark ook nieuwe bedrijven zal trekken naar Vlissingen-Oost. Volgens Hoven zijn er steeds meer bedrijven die alleen duurzame, op locatie geproduceerde stroom willen gebruiken. Voor die bedrijven wordt Vlissingen-Oost ineens erg aantrekkelijk als pal naast het industrieterrein een groot zonnepark ligt. "Het kan ook een omslag betekenen voor de energieconsumptie van bestaande bedrijven", zegt Peter Geertse van Zeeland Seaports. "Ik verwacht dat er bedrijven zijn die zeggen we gebruiken deze kans."

Inwoners

De ZMF hoopt dat het project uiteindelijk niet alleen voor bedrijven interessant is, maar dat ook de inwoners er bij betrokken raken. "Dat is voor ons de uitdaging om te kijken hoe je via collectieven de bevolking kan betrekking bij dit initiatief. Het zou fantastisch zijn", zegt Tjeu van Mierlo (ZMF).

Vanuit het havengebied is het park straks goed te zien, maar vanaf de andere kant valt dat mee. "Het park ligt wat verdiept", legt wethouder Ad Schenk van Borsele uit. "Omdat de wegen allemaal hoger liggen."

Volledig scherm
Een van de stukken grond aan de rand van het sloegebied waar Solarpark Scaldia komt. © Melita Lanting
Hier komt het grootste zonnepark van de benelux