Volledig scherm
PREMIUM
De gemeenteraad van Kapelle vindt dat de gemeente te weinig geld krijgt van het Rijk voor zaken zoals jeugdzorg en de WMO. © Willem Adriaansens

Kapelle wil meer geld van Rijk voor jeugdzorg

KAPELLE - De moties vlogen weer in de rondte tijdens de begrotingsraad van Kapelle. Vier werden er weggestemd en drie aangenomen. We nemen ze stap voor stap even door.

Om te beginnen was er natuurlijk de begroting voor 2020 zelf. Die werd, net als de meerjarenraming 2021-2023, unaniem vastgesteld.

Dan de ingediende moties. Alle fracties schaarden zich achter het plan van de PvdA om het Rijk om meer geld te vragen. Geld dat nodig is om de schrikbarend hoog oplopende kosten voor jeugdzorg en WMO te kunnen dekken. Indiener PvdA kreeg de hele raad mee met het verzoek om de motie te versturen aan de Minister van Binnenlandse Zaken, aan alle fracties van de Tweede Kamer van de Staten Generaal en aan de VNG.