'Hoogwaardige uitstraling <br />verieste voor Goese Poort'

GOES Vanwege de 'representatieve' functie van bedrijventerrein Goese Poort is een 'hoogwaardige uitstraling' gewenst. Bebouwing moet daarom aan allerlei eisen voldoen.

Dat staat in het beeldkwaliteitsplan dat voor het gebied is opgesteld. Het terrein staat nieuwe ontwikkelingen te wachten met de komst van in elk geval een bouwmarkt en een Chinees-Indisch restaurant. Goese Poort ligt aan de belangrijkste invalsweg van Goes en daarom is het zogeheten 'bijzondere welstandsniveau' van toepassing. 

Een aantal omwonenden van het terrein is niet blij met de plannen. Zij vrezen onder meer voor geluid-, parkeer- en lichtoverlast en horizonvervuiling vanwege de aanstaande bebouwing. De gemeente verwees in de beantwoording van de opmerkingen al naar het beeldkwaliteitsplan waar de bedrijven zich aan moeten houden. Daarin staat onder meer dat materiaalgebruik hoogwaardig en duurzaam moet zijn, zoals zoals beton, metalen, hout, baksteen en glas. met kleurgebruik moet volgens de gemeente terughoudend worden omgegaan. Parkeerterreinen moeten een groene uitstraling hebben en 'onderling op elkaar afgestemd worden in materiaalgebruik en vormgeving'. 

Met betrekking tot reclame-uitingen gelden ook strikte regels. Per winkel of bedrijf zijn maximaal drie zichtbare reclame-uitingen toegestaan, waarvan twee aan de voorgevel en een aan de achter- of zijkant. Mechanisch bewegende delen, lichtkranten of lichtreclame mogen niet. Reclameborden- of objecten moeten plat op de gevel worden bevestigd. Vlaggenmasten zijn toegestaan, maar maximaal drie per gebouw. Ook mag er één gezamenlijke, permanente reclamemast van maximaal tien meter hoog worden neergezet. Die stond er overigens ooit al. 

Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwbouw begint. eerst wordt de nabijgelegen rotonde Tiendenplein uitgebreid met een vijfde 'tak'.