Goes in gesprek met Luzac College over mogelijke verplaatsing

GOES - Goes is in gesprek met het Luzac College om te bekijken of de school naar een andere locatie kan.

Dat zei wethouder Jo-Annes de Bat donderdagavond tijdens de begrotingsraadsvergadering.

De gemeente zit een beetje in een lastig parket wat betreft het Luzac College. De school bevindt zich namelijk binnen een straal van 350 meter van de twee coffeeshops en dat mag vanaf 2014 niet meer. Althans, wat het vorige kabinet betreft. Het is nog enigszins onduidelijk hoe de nieuwe regering ermee zal omgaan, maar waar de wietpas inmiddels passé is, lijkt het afstandscriterium vooralsnog overeind te blijven.

De Goese raad heeft eerder al aangegeven dat zij liever ziet dat de school verkast in plaats van de coffeeshops en ook het college is van mening dat de wietwinkels nu eigenlijk op een goede plek zitten, ook wat betreft controleerbaarheid. Bovendien waren de coffeeshops er eerder dan het Luzac en ook daar moet rekening mee worden gehouden, heeft de VVD al eerder aangegeven.

De fractie van D66 heeft in de algemene beschouwingen nog eens expliciet aangedrongen op verplaatsing van het Luzac. "We zijn al ergens gaan kijken", reageerde wethouder De Bat. Hij zei niet waar. Op de vraag van PvdA'er Henk Hoogerland of het Luzac wordt verplaatst ja of nee, gaf hij geen antwoord. "We voeren uit wat de raad heeft gevraagd", zei hij.

Overigens heeft het Luzac College in eerdere gesprekken met de gemeente aangegeven zelf ook ideeën en plannen te hebben, de particuliere school groeit ook nog. Het huidige huurcontact voor het gebouw, het Oude Manhuis aan de Zusterstraat, loopt nog tot en met juli 2013

PZC gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement