'Doorgaand verkeer moet voortaan om Langeweegje heen'

LANGEWEEGJE - Doorgaand verkeer kan op termijn niet meer door Langeweegje rijden. Tenminste: als het aan de provincie, het waterschap en de gemeente Borsele ligt. Zij hebben plannen om een omleidingsroute te maken via de Kruisweg en de Slabbekoornseweg, aan de oostzijde van het gehucht.

Dat blijkt uit de zogeheten gebiedsvisie die de drie organisaties hebben opgesteld. Die heeft als doel om het gebied bij Kwadendamme veiliger te maken. Het plan wordt voorgelegd aan bewoners en bedrijven. Tot en met vrijdag 1 juni kunnen die reageren door een e-mail te sturen naar de gemeente. Als er veel draagvlak voor is, gaan de wegbeheerders op zoek naar geld om het plan uit te voeren.

Volledig scherm
Het verkeer rijdt nu nog dwars door Langeweegje, maar in de toekomst is dat wellicht anders. © Michiel Bouwman

 ,,Gezien de verkeersdrukte zouden autoverkeer en fietsers op het Langeweegje gescheiden moeten zijn", schrijven provincie, waterschap en gemeente. ,,Er is echter geen plek voor een fietspad. Langs de route staan woningen en bedrijven waardoor de ruimte er voor ontbreekt. De omgeving ondervindt hierdoor hinder van het doorgaande verkeer en fietsers hebben hier geen veilige plek. Het Langeweegje 30 kilometer per uur maken, lost het probleem niet op: het meeste verkeer zal hier dan blijven rijden en er komt niet meer ruimte beschikbaar. Een deel van het autoverkeer zal er dan ook voor kiezen om niet meer via het Langeweegje te rijden, maar via de Zwaaksedijk en dat is ongewenst." 

Knip

De drie concluderen dat er een goede route nodig is van en naar de Baarlandsezandweg, die niet via het Langeweegje kan worden geboden. Dus dan maar er omheen. ,,Door het omleiden van het verkeer via de Kruisweg en Slabbekoornseweg wordt die wel geboden en verdwijnt het doorgaande verkeer uit Langeweegje." Het Langeweegje krijgt in de plannen een zogeheten 'knip', waardoor die in twee delen wordt gehakt. 

Volledig scherm
Een situatieschets van het plan van de provincie, gemeente en het waterschap. © Gemeente Borsele

Een ander heikel punt waar in de plannen een oplossing voor wordt gegeven, is de kruising Drieweg-Kruiningenpolderweg. Die is niet overzichtelijk, vinden provincie, waterschap en gemeente. Daarom zou er een rotonde moeten komen.

Volledig scherm
De kruising Drieweg-Kruiningenpolderweg, waar een rotonde zou moeten komen. © Michiel Bouwman

Zwaaksedijk

Daarnaast komt de Zwaaksedijk voor in de plannen. ,,Die vormt ook een ontsluitende route voor Kwadendamme en Langeweegje. Er rijden hier wel minder auto’s dan op het Langeweegje, maar deze route is daar niet voor geschikt. De weg is smal en  bochtig. De Zwaaksedijk is bovendien belangrijk voor fietsers en voetgangers, die op de smalle dijk in de knel komen met het autoverkeer. De wens is ook om het gebied rond de Zwaakse Weel aantrekkelijker te maken voor bezoekers, fietsers en voetgangers. Door een knip aan te brengen in de Zwaaksedijk, kan deze route niet meer worden gebruikt door doorgaand autoverkeer. Als deze knip niet wordt aangebracht is de verwachting dat hier juist meer verkeer gaat rijden. Omdat met de nieuwe route via de Slabbekoornseweg er een goede ontsluiting is voor Kwadendamme en Langeweegje, is de route via de Zwaaksedijk ook niet meer nodig."

PZC gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement