Dinsdagavond nam Schore afscheid van basisschool De Tunnel. Leerlingen, leerkrachten en  publiek zorgden met een circus voor een passend slotakkoord.
Volledig scherm
Dinsdagavond nam Schore afscheid van basisschool De Tunnel. Leerlingen, leerkrachten en publiek zorgden met een circus voor een passend slotakkoord. © Marcelle Davidse

Blunder van gemeente oorzaak van verdwijnen school in Schore

SCHORE - Het doek is gevallen voor basisschool De Tunnel in Schore. Het zwaard van Damocles, dat de school al ruim twintig jaar boven het hoofd hing, is naar beneden gekomen. De school in Schore is nu echt dicht dankzij een administratieve blunder, die de gemeente miljoenen euro's heeft gekost. Hoe heeft het zover kunnen komen?

De oorzaak van de sluiting van De Tunnel ligt al een flink aantal jaren terug. In 1997 wordt een belangrijke fout gemaakt. De gemeente Kapelle vergeet bij de overheid dispensatie aan te vragen voor de school. Hierdoor raakt De Tunnel zijn Basisregistratie Instellingen (brin-nummer) en daarmee zijn zelfstandige status kwijt. 

En eenmaal kwijt betekent in dit geval ook voorgoed kwijt. Want voor het opnieuw verkrijgen van zo'n nummer gelden eisen waar De Tunnel nimmer aan kan voldoen. De school krijgt dus geen geld meer van het rijk.

Slachtoffer van slecht management

Een gevolg daarvan is dat De Tunnel zo snel mogelijk moet fuseren om open te kunnen blijven. De enige mogelijkheid op dat moment (1997) is om met de obs Wemeldinge samen te gaan. ,,Maar die fusie zat toch al in de pen voor 1998 omdat er volgend jaar problemen zouden zijn met de leerlingenaantallen", meldt de voorzitter van de Kapelse bestuurscommissie openbaar onderwijs Jan Roovers op vrijdag 13 juni 1997. 

Basisschool De Tunnel
Volledig scherm
Basisschool De Tunnel © OBS De Tunnel

De commissie is een jaar eerder in het leven geroepen vanwege een bestuurscrisis in het openbaar onderwijs in Kapelle en krijgt de kwestie De Tunnel er nu gratis bij. Roovers: ,,De Tunnel was als zelfstandige school te klein, maar maakte gebruik van de regeling voor de gemiddelde schoolgrootte van alle openbare scholen in Kapelle. Dat gemiddelde dreigde echter onder het kritieke aantal uit te komen."

Volgens Roovers wordt de toch al in de lucht hangende fusie dus enkel versneld uitgevoerd. Maar dat het leerlingenaantal onder het kritieke punt komt, ligt volgens Schoorse critici aan problemen in het management bij obs De Moolhoek. Daardoor vindt daar volgens hen een leegloop aan leerlingen plaats, waardoor De Tunnel eigenlijk slachtoffer is van slecht management bij De Moolhoek.

De druppel: Van Overbeeke moet opstappen

Quote

In 2004 begint het weer te rommelen.

Een saillant detail is dat diezelfde Roovers in die tijd ook fractievoorzitter is van de Kapelse PvdA. In hetzelfde interview, van vrijdag de dertiende, wil hij niet ingaan op de positie van wethouder én partijgenoot Van Overbeeke, maar een week later zeggen het bestuur én de fractie van de PvdA Kapelle het vertrouwen op in Van Overbeeke. De vergeten Brin-registratie is de druppel; hij moet opstappen. Na 23 jaar komt er een einde aan zijn werk in de Kapelse politiek. 

Na enig gesteggel over de schuld van het mislopen van de rijksgelden (heeft de overheid wel  een formulier naar de gemeente gestuurd?) neemt de gemeente Kapelle haar verantwoordelijkheid. Zij besluit het verschil tussen het nieuwe budget voor de school en de oude rijksuitkering uit eigen portemonnee te gaan betalen. Zo maakt de gemeente haar eigen fout goed en betaalt het in totaal enkele miljoenen euro's aan de school.

Hiermee lijkt de rust weergekeerd in Schore. Maar dat is slechts tijdelijk. Want in 2004 begint het weer te rommelen. In het kader van bezuinigingen wordt De Tunnel weer genoemd als middel om de meerjarenbegroting sluitend te krijgen. Gedacht wordt om te stoppen met de gemeentelijke bijdrage of deze misschien te halveren. Uiteindelijk besluit de raad dat jaar dat de kwaliteit van onderwijs leidend moet zijn en niet de centen. Schore kan weer opgelucht ademhalen.

Geringe aantal leerlingen

Maar ook dat is maar weer van korte duur. In 2006 wordt in de Kapelse raad opnieuw gevraagd of de hoge kosten wel opwegen tegen het geringe aantal leerlingen op de school. De Tunnel overleeft deze 'aanval' van PvdA en VVD mede dankzij steun van het CDA. Die partij vindt, en dan is het inmiddels 2007, dat Schore 'koste wat kost' een eigen school moet houden.

Van die mening is in 2013 al niks meer over. In juni van dat jaar komen het CDA en de SGP met een motie om de instandhoudingssubsidie over drie jaar stop te zetten. Een Schoorse 'volksopstand' zorgt ervoor dat het raadsbesluit om de subsidie in te trekken nog even wordt uitgesteld. Het besluit wordt volgens wethouder Jon Herselman naar de volgende coalitie doorgeschoven. Die hakt in 2014 dan toch de knoop door. Na het schoolseizoen 2016/2017 krijgt De Tunnel geen geld meer van de gemeente.

'No Guts, no Glory'

Er volgt hierna nog een arsenaal aan acties om toch de school voor Schore te behouden, maar niks kan het tij nog keren. Het beroep van de kerkenraad van de protestantse gemeente Hansweert-Schore niet. De toekomstvisie 'No Guts, no Glory' van de dorpsraad Schore niet. De pogingen van de werkgroep Behoud obs De Tunnel richting de Tweede Kamer niet. Het optreden van leerlingen van De Tunnel in BZT-show niet. Het verzoek van de VVD aan staatssecretaris Dekker niet. Het beloofde onderzoek naar een toekomst voor de school door samenwerking met andere scholen niet. Niks niet. 

Met als resultaat dat gisteren de deuren van De Tunnel definitief zijn gesloten. Schore moet het vanaf nu doen zonder een basisschool. Een school die op het moment van beslissen rond de vijftig leerlingen telde. Een school ook die goed scoorde in de inspectierapporten en prima resultaten behaalde. Maar dat is nu alleen nog voor de geschiedenisboekjes.