Volledig scherm
Het driehoekige perceel tussen de Oude Rijksweg en de Bathpolderweg bij Rilland waar Engie een mestvergister wil bouwen. © Joeri Wisse

‘Bathpolder in Rilland is echt de enig mogelijke plek voor omstreden mestvergister’

pollRILLAND - Er is in Zeeland geen alternatieve locatie mogelijk voor de omstreden mestvergister die energiebedrijf Engie wil bouwen aan de Bathpolderweg bij Rilland. Anders loopt het bedrijf de 100 miljoen euro subsidie mis die is toegezegd uit Den Haag. 

Poll

Verzet tegen mestvergister is kansloos

  • Eens (54%)
  • Oneens (46%)
510 stemmen

De biocentrale die voor 12.000 huishoudens groen gas opwekt, komt tussen de kassen van een paprika- en veldslakweker te staan. Zij vrezen besmetting van hun gewassen en omwonenden zijn bang voor stank- en verkeersoverlast.

Zoektocht

De gemeenteraad van Reimerswaal en Provinciale Staten zien de mestvergister liever niet komen, maar Engie beschikt al over de benodigde vergunningen. Eind vorig jaar bleek dat er binnen de gemeente Reimerswaal geen andere locatie kon worden gevonden. Daarop besloot toenmalig gedeputeerde Ben de Reu (PvdA) in januari rond te kijken naar een andere plek in Zeeland.

In juni betoogden diverse Statenfracties dat dit niet serieus is gebeurd. De Reu's opvolger Dick van der Velde (VVD, milieu) beloofde dat uit te zoeken. In een brief aan de Staten doet het dagelijks provinciebestuur nu verslag van die zoektocht.

Tijdnood

De Reu heeft met North Sea Port overlegd over een geschikte locatie. Die bleek er niet te zijn. Daarna is de zoektocht stopgezet, omdat die helemaal geen zin had. Bij elke andere locatie zou een bestemmingsplan moeten worden gewijzigd, met de mogelijke bezwaarprocedures die daarbij horen. Die zouden Engie in tijdnood brengen, omdat de vergister vier jaar na afgifte van de subsidiebeschikking door het Rijk in gebruik moet zijn genomen. Dat is op 4 mei 2021.

Er is maximaal één jaar ontheffing mogelijk, maar het blijft onaantrekkelijk voor Engie, omdat de locatie in Rilland al is toegestaan volgens het huidige bestemmingsplan. Daar komt nog bij dat de 100 miljoen euro die Engie ontvangt uit de pot Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE) is gekoppeld aan de huidige plek in Rilland. Voor een andere locatie zou het energiebedrijf weer een nieuwe subsidieaanvraag moeten doen, zonder daarbij voorrang te krijgen op andere projecten in Nederland.

Enige hoop

De enige hoop die tegenstanders nog hebben is dat er ten onrechte geen milieueffectrapport (MER) is opgesteld voor de mestvergister in Rilland. De Zeeuwse milieudienst RUD oordeelde in januari dat dit niet nodig was, maar in juni vernietigde de rechter een vergunning voor een vergelijkbare mestvergister in Gelderland wegens het ontbreken van een MER. De RUD onderzoekt nu of toch een MER nodig is. Op verzoek van de Staten gebeurt dat ook nog eens door een onafhankelijk adviesbureau.

PZC gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement