Burgemeester Frank Petter
Volledig scherm
Burgemeester Frank Petter © RAMON MANGOLD

VVD-raadslid Rian Govers heeft aanzien gemeenteraad geschonden, maar mag aanblijven van haar partij

UpdateBERGEN OP ZOOM - VVD-raadslid Rian Govers heeft het aanzien van de gemeenteraad geschonden door geen omgevingsvergunning aan te vragen voor de illegale caravanstalling die zij samen met haar man sinds 2016 runde op het agrarische bedrijf in Halsteren. Ondanks deze fout was geen sprake van belangenverstrengeling: Govers heeft haar positie als raadslid niet gebruikt of misbruikt om daar zelf beter van te worden.

Dat concludeert burgemeester Frank Petter van Bergen op Zoom na onafhankelijk onderzoek op verzoek van de VVD naar de gang van zaken rond de caravanstalling en de rol daarbij van Govers. De VVD-politica geeft in een brief ruiterlijk toe dat zij fout zat en biedt daarvoor haar excuses aan.

,,Ik wist oprecht niet dat een vergunning nodig was. We zagen de caravanstalling als een nevenactiviteit die is toegestaan. Als je iets niet weet, maak je geen opzettelijke fout”, aldus Govers in een reactie. Zij is blij en opgelucht dat Petter vaststelt dat haar raadslidmaatschap geen enkele rol speelde in de kwestie.

Voor de VVD-fractie is daarmee de zaak afgehandeld en kan Govers donderdag in de raadsvergadering haar functie als fractievoorzitter weer oppakken. In afwachting van het onderzoek werd Govers in juni op de politieke reservebank gezet omdat de  illegale caravanstalling en de publicatie daarover in deze krant tot veel vragen en zorgen leidde over de integriteit van Govers. Ook de coalitiepartners van de VVD (GBWP, CDA en GroenLinks) waren not amused.

Maar gelukkig zijn de onderzoeksconclusies volgens waarnemend VVD-fractievoorzitter Joost Pals zo duidelijk dat Govers kan aanblijven als raadslid en VVD-leider. ,,Het is belangrijk dat zij zonder voorbehoud erkent dat zij een fout heeft gemaakt. Maar het is een onbewuste fout. Het gaat om een onjuiste interpretatie van een procedure”, aldus Pals die geen aanleiding meer ziet voor het in juni door de VVD beloofde openbare debat over de onderzoeksuitkomsten. ,,De conclusies zijn zo helder dat ik niet weet waarover we nog moeten debatteren.”

Voorbeeldgedrag

Dat laatste gaat fractievoorzitter Aydin Akkaya van grootste partij GBWP te snel. ,,Ik wil de conclusies eerst bespreken in onze fractie. Meer in het bijzonder wil ik de uitkomsten toetsen aan het coalitie-akkoord. Daarin staan afspraken over voorbeeldgedrag en eerlijke communicatie richting de burgers.”

Voor Aydin Akkaya van GBWP is de kous nog niet af.
Volledig scherm
Voor Aydin Akkaya van GBWP is de kous nog niet af.

 Akkaya waardeert de excuses van Govers, maar wil  bezien of het goed uit te leggen is aan zijn achterban en de inwoners van Bergen op Zoom. ,,Mensen moeten niet het idee krijgen dat een politica via het schrijven van een excuusbrief overal mee weg kan komen. In juni kreeg ik al heel veel vragen en telefoontjes over deze kwestie. Het gaat te snel om nu al te zeggen dat de kous af is.”