Volledig scherm
Bij een vrije school draait het om hoofd, hart en handen. © Thinkstock

Vrije school mag er komen in Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - Bergen op Zoom steunt het initiatief voor een vrije school in de stad. Als alles goed gaat, dan kan het onderwijs in het schooljaar 2020/2021 van start gaan.

Wethouder Barry Jacobs steunt de plannen. ,,Op deze manier kunnen we een zo breed mogelijk onderwijsaanbod bieden in de gemeente. Een vrije school misten we nog.”

Het oprichten van de school is een initiatief geweest van een paar ouders. Zij hebben vervolgens contact gezocht met stichting ABBO (Algemeen Bijzonder Basisonderwijs). Algemeen directeur Conny van Loenhout is daar blij mee: ,,We besloten het te ondersteunen, omdat al onze scholen ooit zijn ontstaan uit ouderinitiatieven.”

202 leerlingen

Om de school van de grond te krijgen, is eerst onderzoek gedaan naar de haalbaarheid ervan. Daaruit blijkt dat het mogelijk is om in vijftien jaar een leerlingaantal van 202 te kunnen trekken. Jacobs: ,,Daarmee is voor ons bewezen dat er behoefte is aan deze onderwijssoort.” Het college legt de plannen in juli voor aan de raad. Als die ook akkoord is, dan moet het nog langs de minister.

De belangstelling voor de nieuwe school is groot, vertelt Van Loenhout. Onlangs is er een informatiedag georganiseerd en daar kwamen tientallen ouders op af. Het onderwijsconcept van Rudolf Steiner is gebaseerd op hoofd, hart en handen. ,,Het onderwijs is ingericht op de verschillende levensfases van kinderen”, legt Van Loenhout uit. ,,De eerste zeven jaar staan in het teken van leren spelen en spelend leren. Vervolgens gaat de schoolfase in. Lessen als muziek, drama en dans zijn net zo belangrijk als taal, rekenen en lezen.”

Klein effect

Hij gaat verder: ,,We willen de basis heel goed gaan neerzetten, maar wel zorgen voor een eigentijdse vorm van onderwijs. Zodat kinderen hun weg vinden in de huidige maatschappij.”

Een nieuwe school oprichten, terwijl sommige basisscholen te maken hebben met dalende leerlingenaantallen, lijkt misschien gek. ,,Maar ik geloof ook dat het belangrijk is om een breed onderwijspakket te hebben”, zegt Jacobs. ,,Het zal misschien effect hebben op andere scholen, maar ik denk dat het effect heel klein is.”

Kleuterklas

ABBO wil volgend schooljaar al voorzichtig beginnen met het vrije onderwijs. Als er genoeg animo voor is, dan start er na de zomervakantie een kleuterklas. Die krijgt onderdak in een leegstaand lokaal van basisschool de Krabbekooi.

Waar de vrije school komt, is nog niet bekend. Zodra duidelijk is dat het initiatief echt doorgaat, dan gaan de gemeente en ABBO met elkaar in gesprek over een permanente locatie.