Markiezenhof heeft er een ‘topstuk’ bij, nieuwste aanwinst is zeventiende-eeuwse zilveren terrine

Een zeventiende-eeuwse zilveren terrine, gemaakt door de Bergse zilversmid Willem Brouwers. Dat is de nieuwste aanwinst van Het Markiezenhof, mogelijk gemaakt dankzij een bruikleen van De Mastboom-Brosens Stichting.