Volledig scherm
De geluidswal langs de Randweg Noord wordt verhoogd en krijgt klimplanten om lawaai en fijnstof op te vangen voor de bewoners van de Fort Pinsenweg aan Halsterse zijde. © Pix4Profs/Peter van Trijen

Geluidswal bij Halsteren krijgt hogere steenkorven en groen

HALSTEREN - De geluidswal langs de Randweg Noord, die omwonenden van de Fort Pinsenweg in Halsteren moet beschermen tegen lawaai, wordt momenteel grondig aangepakt. De schanskorven worden verhoogd en aan weerszijden komt vergroening.

Met de werkzaamheden geeft de gemeente Bergen op Zoom uitvoering aan een unaniem aangenomen motie vanuit de raad, ingediend door CDA, VVD, GroenLinks, PvdA en GBWP om de bewoners tegemoet te komen. Het bouwplan aan de Fort Pinsenweg en Jan Sinkeweg stamt al uit 2010 en voorzag eerst in twaalf bouwkavels. 

Overlast

Door de stroeve verkoop werd na enige tijd gekozen voor meer kavels, maar de buurt vreesde voor extra overlast door verkeer en geluid. Uiteindelijk rolde er na het nodige gesteggel een bestemmingsplan met vijftien kavels uit de bus, onder toezegging dat de inwoners tegemoet gekomen zouden worden.

Klimplanten

Tot en met 2 maart wordt er nu gewerkt aan de ophoging van de geluidswering. De schanskorven krijgen er een laag nieuw ijzerwerk met steenpuin bovenop. ,,Bovendien worden er aan de zuidkant, de zijde van de Randweg Noord, klimplanten aangebracht”, aldus wethouder Barry Jacobs. 

Aan de noordkant, waar de woningen komen, volgt er extra groenaanplant met esdoorns en sierperen. Kopers van kavels krijgen de plicht die in stand te houden.

Metingen

Wanneer het project is afgerond, worden er metingen verricht om te bezien in welke mate de klimplanten bij de randweg fijnstof en geluid tegenhouden. ,,Als de ervaringen straks positief blijken te zijn, zullen we zeker overwegen om dit experiment dat D66 aankaartte ook in te zetten op andere plaatsen waar we dezelfde problematiek tegenkomen", aldus Jacobs.