Volledig scherm
V.l.n.r.: Bird-directeurJonatan De Boer, schepen Koen Kennis en Bird- werknemer Kristen Nakashioya bij de voorstelling van Bird © Laenen

Stad neemt deelsteps onder de loep: extra maatregelen op de agenda na klachten over overlast

De stad bekijkt of er extra maatregelen nodig zijn om de overlast die rondslingerende deelsteps veroorzaken, in te dijken. Dit jaar ontving het kabinet van schepen voor Mobiliteit vijf schriftelijke klachten. Drie gaan over parkeerproblemen, de twee andere vallen binnen verkeersveiligheid.

De stad Antwerpen ontving dit jaar een vijftal schriftelijke klachten over overlast van rondslingerende deelsteps. “Drie van de vijf klachten bij ons kabinet gingen over parkeerproblemen. De andere twee kan je omschrijven als klachten die te maken hebben met verkeersveiligheid”, vertelt schepen voor Mobiliteit Koen Kennis (N-VA). 

Stadsopzichters

Welke gebieden  de meeste hinder ondervinden is volgens de schepen moeilijk te zeggen. “Op basis van de klachten en opmerkingen kan je dat niet stellen. We mogen ook niet vergeten dat het aantal klachten beperkt is. In de perceptie is het natuurlijk een fenomeen dat zich niet enkel op plaats X , Y of Z voordoet. Om de hinder te beperken houden ook de stadsopzichters een oogje in het zeil. Als zij klachten horen is dat rechtstreeks met de gebruiker van een deelstep of de buurtbewoners.” Proces-verbalen werden in Antwerpen nog niet uitgeschreven.

Op dit ogenblik zijn er aan de stations al enkele zones afgebakend waar niet geparkeerd mag worden. De verschillende aanbieders nemen deze zones op in hun software door middel van geofencing zodat voertuigen niet in deze zones geparkeerd kunnen worden. “Momenteel wordt bekeken hoe we dit eventueel nog ruimer kunnen toepassen in de toekomst.”

“De stad Antwerpen heeft een reglement voor de exploitatie van de verschillende deelsystemen mobiliteit. In dit reglement staan voorwaarden waaraan de aanbieders moeten voldoen. Dat gaat onder meer over aantal het voertuigen, de spreiding, het minimale gebruik en het correct stallen. Indien we merken dat een exploitant de voorwaarden niet respecteert, kan de vergunning worden opgezegd door het college”, zegt schepen Kennis.

Rotatie

Belangrijk principe in dat reglement is de rotatie van de voertuigen. “Als een stad te veel steps aanbiedt binnen een bepaald gebied, dan leidt dit wellicht sneller tot overlast. Daarom zijn goede afspraken zo belangrijk, en ook is het zo dat wij geregeld evalueren met onze aanbieders. Dat overleg verloopt constructief en is erop gericht oplossingen te vinden, want het aanbod deelmobiliteit is belangrijk voor het mobiliteitsbeleid van de stad Antwerpen.”

Maar die verantwoordelijkheid ligt niet enkel bij de stad. “De mobiliteitsaanbieders denken met ons mee. Zo merken we dat de aanbieders zelf ook hun gebruikers al zoveel mogelijk proberen te sensibiliseren door hen bijvoorbeeld filmpjes te tonen van hoe en waar wel of niet geparkeerd mag worden of door hen kortingen of beloningen aan te bieden wanneer ze verkeerd geparkeerde voertuigen terug correct gaan stallen.”

Of er nu extra maatregelen komen die de veiligheid van de deelsteps moeten verhogen en het rondslingeren ervan in de openbare ruimte moeten indijken, is de stad nu aan het bekijken. 

PZC gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement