Schepen voor stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening Annick De Ridder (N-VA)
Volledig scherm
Schepen voor stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening Annick De Ridder (N-VA) © BELGA

Stad Antwerpen schort openbare onderzoeken voor omgevingsvergunningen op

De stad Antwerpen verlengt de termijnen voor de behandeling van aanvragen en beroepen voor omgevingsvergunningen. De openbare onderzoeken voor omgevingsvergunningen die al liepen op 24 maart of sindsdien gestart zijn, worden opgeschort en voortgezet na 24 april. Dit doet de stad in navolging van het besluit hierover van de Vlaamse regering als gevolg van de strenge coronamaatregelen.

In het besluit van de Vlaamse regering werd opgenomen dat er sinds 24 maart geen nieuwe openbare onderzoeken meer mogen opstarten en dat de lopende na 24 april moeten worden voortgezet. Ook in Antwerpen zullen dus al deze openbare onderzoeken pas worden opgestart of voortgezet na 24 april 2020. Op de website van de stad Antwerpen, kanaal vergunningen, staat een lijst met 70 opgeschorte openbare onderzoeken.

Dankzij de opschorting blijft de mogelijkheid gegarandeerd om voor een periode van minstens 30 dagen te kunnen reageren op een vergunningsaanvraag. De maatregel loopt tot en met 24 april 2020 en kan indien nodig worden verlengd.

De normale termijnen voor de verwerking van omgevingsvergunningsaanvragen zijn 60 dagen voor de vereenvoudigde procedure en 105 dagen voor de gewone procedure. Deze worden nu verlengd. De verwerking van een vereenvoudigde procedure kan 30 dagen langer duren. De verwerking van de gewone procedure kan tot 60 dagen langer duren. Officieel kan het dus zijn dat een aanvrager maximaal 165 dagen moet wachten op uitsluitsel.

Ook de administratieve beroepen die burgers kunnen indienen tegen een beslissing over een omgevingsvergunning kunnen nu later ingediend worden. De termijn om een administratief beroep in te dienen wordt met 30 dagen verlengd. De termijn voor de beroepsinstantie om te beslissen over een administratief beroep wordt met 60 dagen verlengd.

Menselijk contact vermijden

“Bepaalde procedurestappen leiden tot bijeenkomsten van burgers, zoals infovergaderingen en hoorzittingen”, zegt schepen voor stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening Annick De Ridder (N-VA). “Omdat het nu belangrijk is menselijk contact zoveel mogelijk te vermijden om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, is de stad Antwerpen genoodzaakt om de procedure aan te passen. Dankzij de snelle en adequate reactie van Vlaanderen met het nooddecreet, hebben we hier ook de juridische mogelijkheid toe gekregen. Op deze manier kunnen alle vergunningsaanvragen en openbare onderzoeken rechtsgeldig en veilig verlopen. We kunnen op die manier de dienstverlening voor vergunningen blijven garanderen en iedereen krijgt de kans om volwaardig kennis te nemen van de geplande projecten.”

De maatregelen gelden voor alle aanvragen en beroepen die worden ingediend na 24 maart, maar ook voor alle aanvragen en beroepen die werden ingediend voor 24 maart en waarvan de procedure nog loopt. Ook deze maatregel loopt tot en met 24 april 2020 en kan nog worden verlengd. Het stadsloket in Den Bell blijft open volgens de aangepaste uren sinds de verstrengde coronamaatregelen. Op dit moment gaan enkel de noodzakelijke afspraken door op dinsdag en donderdag. Daarbij worden de maatregelen van ‘social distancing’ gerespecteerd.

  1. 415.000 mensen namen deel aan derde golf coronastudie Universiteit Antwerpen: “Spanningen binnen gezin nemen toe”

    415.000 mensen namen deel aan derde golf coronastu­die Universi­teit Antwerpen: “Spanningen binnen gezin nemen toe”

    Dinsdag werd de derde golf van de coronastudie van Universiteit Antwerpen online gezet. 415.000 mensen namen deel, en uit de analyses blijkt dat onder meer 6% van de gezinnen nog een praktische regeling voor de paasvakantie moet uitwerken. De deelnemers geven ook aan dat er zich in de derde week van de ‘lockdown light’ wat meer spanningen met de gezinsleden aandienen.