Volledig scherm
Luk Lemmens (centraal op de foto) zet zwaar in op fietsostrades. Hier ziet u hem op het traject tussen Bornem en Puurs. © David Legreve

Provincie trekt tot 2025 kaart van klimaat en mobiliteit: 1,2 miljoen bomen en extra fietsostrades

De Antwerpse provincieraad debatteert dezer dagen over het meerjarenplan 2020-2025. De coalitie van N-VA en CD&V investeert netto 161 miljoen euro en schuift tien speerpunten naar voren. Voor de succesrijke fietsostrades wordt dubbel zoveel geld uitgetrokken. De provincie wil ook 1,2 miljoen bomen planten en pompt 24 miljoen euro extra in zijn scholen.

De provincie is deze legislatuur flink afgeslankt. De bevoegdheid voor sport, cultuur, jeugd en welzijn werd overgeheveld naar ofwel het stedelijke of het Vlaamse niveau. De deputatie kromp van zes naar vier bestuurders en de provincieraad halveerde naar 36 leden. Maar met een jaarlijks werkingsbudget van circa 200 miljoen euro en 1.400 man personeel blijft de provincie een belangrijke rol spelen. “Hoewel onze inkomsten uit de onroerende voorheffing dalen, maken we toch een ambitieus bestuursakkoord waar”, stelt gedeputeerde voor Financiën Ludwig Caluwé (CD&V). “Extra belastingen heffen we niet. We besparen op onze uitgaven.”

”We doen ook veel voor het klimaat”, belooft eerste gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA). “In ons beleid neemt duurzaamheid een centrale plaats in. Om de werkelijke impact van acties en projecten te kunnen meten, werken we samen met de academische wereld.”

Bredere fietsostrades

De deputatie kiest voor tien speerpunten. Met de fietsostrades trekt ze de opwaartse lijn van de voorbije jaren door. “Tegen 2024 investeren we daarvoor jaarlijks 9 miljoen euro”, zegt Lemmens. “We gaan onder meer de routes Antwerpen-Lier, Herentals-Balen en Herentals-Turnhout afwerken. Goed om weten is dat we nu telkens kiezen voor een breedte van 4,5 meter. Vroeger was dat 3 meter. Maar intussen fietsen veel meer mensen. Waar het haalbaar is, zullen we bestaande fietsostrades nog verbreden tot 4,5 meter. Alles samen geven we tot 2025 circa 117 miljoen euro uit aan fietspaden.”

Het klimaat krijgt een duwtje met het aanplanten van 1,2 miljoen bomen. In tijden van droogte en overlast gaat 24 miljoen naar een betere ecologische waterhuishouding.

Belevingscentrum haven

Het nieuwe havenbelevingscentrum aan de Antwerpse Droogdokken dat in 2024 klaar moet zijn, krijgt 8,4 miljoen euro steun van de provincie. En ook de kleinere dorpen en gehuchten kunnen op hulp rekenen. Tien miljoen euro zal onder meer naar de herbestemming van leegstaande kerken gaan.

Naast de 24 miljoen euro extra voor het provinciaal onderwijs, voorziet de provincie ook een surplus van 6,7 miljoen euro om het aantal jongeren terug te dringen dat zonder diploma de school verlaat.

PZC gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement