Michel Lacroix (voorzitter) en bestuursleden Patricia en Serge.
Volledig scherm
Michel Lacroix (voorzitter) en bestuursleden Patricia en Serge. © Peggy Maertens

DovenActie vraagt meer aandacht voor dove en slechthorende mensen in Antwerpen: “Stad loopt achter op rest van Vlaanderen”

De stad Antwerpen doet te weinig voor doven en slechthorenden. Dat zegt DovenActie Antwerpen, een nieuwe lokale vereniging die de belangen behartigt van dove en slechthorende mensen. “In vergelijking met andere steden als Gent, Oostende en Brugge doet Antwerpen weinig inspanning om de stad toegankelijk te maken.” DovenActie Antwerpen wil als belangenbehartigingsorganisatie fungeren om samen met de stad ervoor te zorgen dat knelpunten weggewerkt kunnen worden. De stad staat open voor een dialoog.

DovenActie is aangesloten bij de koepelorganisatie Doof Vlaanderen die zich al sinds 1977 inzet om het socio-culturele leven in Vlaanderen toegankelijk te maken voor doven en slechthorenden. Vijf jaar geleden werden de regionale DovenActies opgericht met als doel de belangen te behartigen van dove en slechthorende mensen door de samenleving op lokaal niveau zo toegankelijk mogelijk te maken. De focus ligt daarbij op het toegankelijk maken van lokale bezienswaardigheden, musea, en stadsdiensten en ziekenhuizen.

Te weinig inspanningen

Tot nu was er nog geen lokale groep in Antwerpen en dat terwijl er volgens voorzitter DovenActie Antwerpen Michel Lacroix wel nog wat werk aan de winkel is in de Koekenstad. “Naar onze mening doet de stad heel erg weinig op vlak van toegankelijk als je dit vergelijkt met de inspanningen die andere steden zoals Gent, Oostende en Brugge leveren. Bij veel instanties wordt er verondersteld dat doven en slechthorenden niet meer nodig hebben dan wat tekst om te lezen. Voor ons komt dat over alsof er geen moeite gedaan wil worden om een grote bevolkingsgroep op bijvoorbeeld cultureel vlak te betrekken. Anderzijds zijn er wel een paar muziekfestivals die een tolk op het podium plaatsen. Dat verdient wel lof, zowel voor de organisaties als de tolken zelf”, zegt Lacroix.

Quote

Concreet vragen wij dat de stad Antwerpen meer tolken beschik­baar stelt, vinden we dat de informatie op de website van de stad in Vlaamse gebaren­taal beschik­baar zou moeten zijn en dat daarnaast ook de stedelijke diensten beschik­baar moeten zijn voor ons

Michel Lacroix

Aanspreekpunt

Met DovenActie Antwerpen wil Lacroix de punten waar het nu stroef loopt, verbeteren. “Wij willen meer toegankelijkheid voor doven waarbij dove mensen recht hebben op een gelijke behandeling en gelijke kansen als horende mensen. Concreet vragen wij dat de stad Antwerpen meer tolken beschikbaar stelt, dat de informatie op de website van de stad in Vlaamse gebarentaal beschikbaar zou moeten zijn en dat daarnaast ook de stedelijke diensten beschikbaar moeten zijn voor ons. Dit zijn maar enkele van de vele punten die we op onze agenda hebben staan. Daarnaast willen we een aanspreekpunt zijn voor doven en slechthorenden.”

Schepen Karim Bachar
Volledig scherm
Schepen Karim Bachar © ADA

Charter ‘Naar een toegankelijke gemeente’

Binnen de stad werd enkele maanden geleden een nieuwe cel gelijke kansen opgericht. Er zijn dus nu enkele medewerkers die zich uitsluitend bezig houden met alles rond gelijke kansen, en mensen met een beperking vormen daarbij uiteraard een belangrijke doelgroep. Momenteel zijn zij bezig met het in kaart brengen van wat er in de stad allemaal al gebeurt en welke organisaties er actief zijn rond welke thema’s.

Quote

Toeganke­lijk­heid zal bewust, doordacht en duurzaam ingebed worden in het dagelijks beleid, het management, de werking, dienstver­le­ning en communica­tie van de stad.

Schepen Karim Bachar

Zo ondertekende schepen Bachar onlangs het charter ‘Naar een toegankelijke gemeente’ van expertisecentrum Inter. Dat is een organisatie die lokale besturen adviseert bij het toegankelijk maken van publieke ruimte en dienstverlening. “Aangezien toegankelijkheid over alle bevoegdheden heen loopt zullen alle teams binnen de stad gebruik kunnen maken van hun expertise. De ondertekening van het charter is een eerste stap naar een meer structurele aanpak. Toegankelijkheid zal bewust, doordacht en duurzaam ingebed worden in het dagelijks beleid, het management, de werking, dienstverlening en communicatie van de stad”, zegt schepen Bachar. “We beseffen uiteraard dat er nog heel wat werk aan de winkel is, maar we zijn dus wel zeer concrete stappen aan het ondernemen op het vlak van toegankelijkheid. Wij zijn bereid om DovenActie Antwerpen te ontvangen en zijn heel benieuwd naar hun input.”